#

Organizācijas projektā strādā šādos virzienos: iekļaujošās izglītības veicināšana, skolēnu pamata prasmju attīstīšana, skolēnu interese par zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku, kā arī mācīšanās ar vienaudžu palīdzību (peer-to-peer learning).

Projekta laikā skolēni veic pētījumus STREAM jomās (no angļu valodas S – science jeb zinātne, T – technology jeb tehnoloģijas, E – engineering jeb inženierzinātne, A – art jeb māksla, M – mathematics jeb matemātika), lai vēlāk, balstoties uz iegūtajām zināšanām, paši izstrādātu stundu plānus un iejustos skolotāju lomā, lai nodotu informāciju saviem skolasbiedriem. Paralēli notiek darbs lasīšanas klubos, kur bērni skolotāju un vecāko klašu skolēnu vadībā attīsta savas lasīšanas prasmes un teksta izpratni, darbojoties ar projekta komandas izstrādātajiem pedagoģiskajiem materiāliem.

Jau šobrīd ir pabeigta “STREAM rokasgrāmata” – projekta teorētiskais pamatojums, kurā aprakstīta STEM un STREAM izglītība, 21. gadsimta prasmes, mācīšanās grūtības, skaidrotas tādas metodes kā pedagoģiskā diferenciācija, universālais mācīšanās dizains (UDL), aktīvā mācīšanās, mācību īpatnības, kas raksturīgas talantīgiem bērniem, kā arī citi aspekti, kas svarīgi mūsdienu izglītībā. “STREAM rokasgrāmata” ir pieejama angļu, latviešu, portugāļu, bulgāru, rumāņu un turku valodā.

“STREAM rokasgrāmatas” elektroniskā versija latviešu valodā ir pieejama šeit.

Projekta koordinatore Latvijā
Ilze Skromule