Pasniegts goda raksts un piešķirs nosaukums “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Goda biedrs” profesoram Pēterim Pildegovičam un profesoram Šan Cjuanju (Ķīna) par ilggadēju ieguldījumu Konfūcija institūta un RTA sadarbībā, neformālās ķīniešu valodas apguvē, kultūras un starpkultūru komunikācijas veicināšanā RTA, Rēzeknē un reģionā, kā arī ieguldījumu ķīniešu valodas un kultūras mācību materiālās bāzes izveidošanā, neformālās izglītības programmu attīstīšanā un īstenošanā, ķīniešu valodas skolotāju piesaistē RTA.

Profesors Pēteris Pildegovičs absolvējis Maskavas Universitātes Austrumu valodu institūtu ar specializāciju ķīniešu valodā. 1993. gadā Latvijas Universitātē tika izveidota Austrumu valodu katedra, kur P. Pildegovičs kļuva par pirmo ķīniešu valodas skolotāju. 1996. gadā tika izveidota Latvijas vēstniecība Ķīnas Tautas republikā. Veicis redaktora-žurnālista pienākumus “Sjiņhua” aģentūrā. Latvijas ķīniešu valodas skolotājiem un tulkiem izveidojis vārdnīcas. Pirmā bija “Ķīniešu-latviešu sarunu valodas vārdnīca”, nākamā – “Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca” un visbeidzot, – “Latviešu-ķīniešu, ķīniešu-latviešu vārdnīca”. Svarīgi atzīmēt, ka pēdējās divas vārdnīcas pieejamas arī elektroniskajā formātā. Kopš 2011. gada viņš ir LU Konfūcija institūta Latvijas puses direktors. Šajos gados izveidots prāvs ķīniešu valodas mācību iestāžu tīkls, kurā iekļautas 14 iestādes, tai skaitā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs. 2019. gadā iznāca P. Pildegoviča grāmata “Mans Ķīnas stāsts”, kas pārtulkota ķīniešu, krievu un angļu valodās. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija saņēma dāvanā šīs grāmatas.

Profesors Šan Cjuanjs 2014. gadā sāka pildīt LU Konfūcija institūta Ķīnas puses direktora pienākumus, kopā ar LU Konfūcija institūta Latvijas puses direktoru, profesoru P. Pildegoviču. Kopīgiem spēkiem tika rīkoti daudzi svinīgi pasākumi, izstādes, lekciju kursi, zinātniskie semināri. Kopš 2020. gada, arī pandēmijas apstākļos nodrošināta attālinātā ķīniešu valodas apguve. 2018. gadā profesors Šan Cjuaņju saņēmis Latvijas Ārlietu ministrijas atzinību par nozīmīgumu Latvijas un Ķīnas divpusēju politisko, ekonomisko un starpkultūru attiecību stiprināšanu. Šan Cjuanju aktīvi darbojies vārdnīcu elektroniskajai sagatavošanai un P. Pildegoviča grāmatas “Mans Ķīnas stāsts” veicis tulkojumu ķīniešu valodā.

Paldies abiem profesoriem par ieguldīto darbu! Kopš 2013. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā ķīniešu valodu apguvuši 249 cilvēki.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

###