Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Rīgas Tehniskās Universitātes Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformām, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

Projekta komandas pārstāvji attālināti un klātienē ir tikušies ar "Coursera" pārstāvjiem, lai pārrunātu papildu iespējas, kuras varētu tikt izmantotas projekta īstenošanas procesā. Bet, lai ar EduAim mērķi un plānotajām aktivitātēm iepazīstinātu plašāku auditoriju, projekta pārstāvji maijā un jūnijā piedalījās vairākās aktivitātēs:

18. maijā Vidzemes Augstskolas Starptautiskās nedēļas laikā notika paneļdiskusija "Digitalisation - right way?", kurā par EduAim projektu pastāstīja Edmunds Jansons, ViA maģistra studiju programmas "Virtuālā realitātes un viedās tehnoloģijas" direktors. Paneļdiskusijas ieraksts: https://youtube.com/live/C3zWjsZCcU8?feature=share

24. maijā Vidzemes Augstskolā notika informatīvs seminārs un projekta partneru tikšanās. Piecu augstākās izglītības iestāžu pārstāvji apsprieda EduAim kursu izstrādes progresu un metodoloģiju, iepazinās ar ViA digitālo, praktisko studiju metožu tehnoloģijām un to pielietojumu, t.sk. Virtuālās un papildinātās realitātes laboratoriju, un pārrunāja citas EduAim aktualitātes.

26. maijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) organizēja augsta līmeņa ekspertu konferenci "Izglītības digitalizācija: jauni risinājumi transformācijai darbībā". EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. Prof. Dr. Atis Kapenieks, uzstājoties ar prezentāciju "Digitālā laikmeta izglītība - kādu to redzam?". Diskusijā klātienē piedalījās arī citi projekta dalībnieki - Artis Teilāns (RTA), Maija Burima (DU), Iveta Daugule (LiepU), kā arī projekta vadītāja Anita Jansone (LiepU). Konferences norises ieraksts (no 55:36): https://www.youtube.com/watch?v=NuNczKM_wUA

No 1. līdz 3. jūnijam Liepājas Universitātē (LiepU) notika EduAim kursu satura izstrādāju tikšanās, apspriežot to atbilstību “DigiComp 2.2” vadlīnijām, tehniskos ieviešanas jautājumus, kopā ar projekta tehnisko grupu un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu. Norisinājās arī darbs grupās un izveidoto kursu kopīga izskatīšana.

Jau iepriekš vēstījām, ka iesaistītie partneri pielāgos "Coursera" un "edX" platformu digitālo mācību saturu piecās galvenajās digitālo prasmju kompetenču jomās, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām. Tās nosaka informācijas un datu pratību, komunikācijas un sadarbības prasmes, digitālā satura radīšanu, digitālo drošību un problēmu risināšanas prasmes.

No 15. līdz 16. jūnijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika 14. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”. Konferences dalībnieki un recenzenti kopā pārstāvēja 17 valstis. Arī šajā konferencē bija iespēja interesentus iepazīstināt ar EduAim. EduAim projekta komandu pārstāvēja projekta mācību satura eksperts asoc. Prof. Dr. Atis Kapenieks.

No 27. līdz 29. jūnijam notika V Pasaules latviešu zinātnieku kongress “Zinātne Latvijai”, kur projekta komandai bija iespēja piedalīties latviešu un Latvijā radīto digitalizācijas produktu demonstrācijā. Kongresa programma aptvēra trīs centrālās tēmas: digitālā transformācija, zaļā pārveide un zinātnes ietekme. EduAim projekta komanda piedalījās projekta izveidoto risinājumu demonstrācijā un arī stenda referāta prezentācijā. Komandu pārstāvēja Atis Kapenieks, Anita Jansone, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Guna Jākobsone-Šņepste, Aleksandrs Gorbunovs, Bruno Žuga, Artis Teilāns, Anžela Jurāne - Brēmane.

Plašāka informācija par projektu EduAim mājas lapā: https://www.eduaim.eu/

Informāciju sagatavoja:

Iveta Auniņa

Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītāja

e-pasts: iveta.aunina@va.lv, Mob. t. 29196949