Gūt jaunu pieredzi, likt lietā teorētisko zināšanu bāzi ir iespēja pateicoties programmas mācībspēkiem, kuri nepārtraukti papildina zināšanas mācoties, piedaloties zinātniskajās konferencēs, dodoties pieredzes apmaiņas braucienos. 2021. gada nogalē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika labāko darbinieku apbalvošana. Nomināciju “Gada pasniedzējs” ieguva studiju programmas “Interjera dizains” direktore docente Diāna Apele par nesavtīgu ieguldījumu un radošumu RTA popularizēšanā (Vladislava Paura Mākslas kataloga izdošana, dalība dokumentālās filmas tapšanā). Par saņemto nomināciju D. Apele saka: “Ikdienā strādājot ar talantīgiem studentiem, kuri ir īpaši spēcīgi mūsdienu digitālajās tehnoloģijās, kuriem angļu valodā ir labas zināšanas, galvenais ir nepārtraukti mācīties, attīstīties, nepazaudēt izziņas spēju arī pašam pedagogam. Dzīve nestāv uz vietas, viss plūst un mainās, ikdienā ienāk arvien jauni un jauni izaicinājumi. Man prieks, ka gan studenti, gan pedagogi mācās viens no otra tieši komunicējot un sadarbojoties, praktiski strādājot kopā pie jauniem projektiem gan interjera dizainā, gan grafikas un produktu dizaina jomās, papildinot esošās zināšanas, slīpējot prasmes un iemaņas, iegūstot jaunu pieredzi dizaina izstrādes procesa komplicētajos posmos.”

Programmas direktore norāda, ka šī gada diplomprojektu aizstāvēšanā visi izstrādātie darbi tika veikti privātā sektora sfērā. Īpaši vēlētos izcelt diplomandes Gitas Līpenītes-Čudarānes interjera projektu privātmājai Rēzeknes novadā. Viņas diplomprojekta tēma: “Japandi stila iezīmes privātmājas interjera dizainā.” Diplomprojektu komisija Gitas darbu novērtēja ar izcili. Gribētos arī piebilst, ka Gita visu studiju laiku uzticētos uzdevumus veica ar ļoti lielu atbildību, pacietību un ieinteresētību. Gala darbā Gita varēja uzrādīt izcilus rezultātus, parādīt savu kompetenci interjera dizaina jomā gan izstrādājot dizaina konceptu, rasējumus, projekta telpu vizualizācijas, gan profesionāli sastādot specifikācijas un, protams, prezentējot pašu projektu.

Studiju programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja izmantot ERASMUS+ programmu un doties praksē vai studēt ārpus Latvijas. Regulāri notiek studentu dalība dažādos profesionālajos konkursos, tiek organizetas mākslas un dizaina izstādes Latvijā un ārzemēs, programmas mācībspēki un studenti sadarbojas ar pašvaldībām, profesionālām organizācijām dizaina jomā, tāpat regulāri notiek mācību ekskursijas uz mākslas izstādēm Rīgā, Daugavpilī un citviet.

Jāpiebilst, ka profesionālā bakalaura studiju programmā “Interjera dizains” dokumentu iesniegšana uz valsts finansēto budžeta grupu sāksies no 5. jūlija. Informāciju par uzņemšanas nosacījumiem var meklēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā www.rta.lv.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto