27. janvārī, uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Ņujorkas štata Bufalo Universitāti, dodas 20 no kopā 22 Latvijas augstākās izglītības mācībspēkiem, lai apgūtu jaunākās tendences un metodes informāciju tehnoloģiju kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. Eiropas Savienības fondu* projekta ietvaros Latvijas mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, un veicināt šo iegūto zināšanu pārnesi jauno speciālistu apmācībā. Programmu organizē Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Programmu administrē Riga Business School, kas ir Rīgas Tehniskās Universitātes struktūrvienība.

No Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) uz Bufalo Universitāti dodas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Mihails Kijaško, lai apgūtu progresīvas digitālās kompetences un līderību pieredzējušo ASV pasniedzēju vadībā, iejūtoties pilna laika studiju grafikā.

* Projekta nosaukums un finansējošais fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Avots: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/jau-ceturta-latvijas-augstskolu-macibspeku-grupa-dodas-uz-bufalo-universitati-stiprinat-digitalas-prasmes