Projektā, kura mērķis bija izstrādāt praktisku rīku agrīnai disleksijas risku atpazīšanai pirmsskolas un sākumskolas pirmo klašu posmā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) kā vadošais partneris sadarbojās ar Bulgārijas, Turcijas, Vācijas un Rumānijas organizācijām. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju pārstāvēja projekta vadītāja Dr. paed. Mārīte Rozenfelde un projekta koordinatore Mg. translat. Ilze Skromule.

Projekta komanda izsaka pateicību izglītības iestādēm, kas dažādos projekta posmos iesaistījās un sniedza atbalstu: Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis”, Rēzeknes sākumskolai, Rēzeknes 5. vidusskolai, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai, Rēzeknes pamatskolai – attīstības centram, Preiļu sākumskolai un Daugavpils pilsētas 4. speciālajai pirmsskolas iestādei.

Projekta laikā radīti šādi materiāli:

  • Projekta zinātniskais pamatojums,
  • DAP protokola apraksts, kur detalizēti skaidrota protokola struktūra un izstrādātie testi,
  • DAP aplikācija, kas piemērota Windows un Android,
  • Skrīninga ziņojums, kur aprakstīti aplikācijas testēšanas laikā izdarītie secinājumi,
  • Uzdevumu krājums dažādu pamatprasmju attīstīšanai pirmsskolas un sākumskolas posmā.

Izstrādātie materiāli angļu, latviešu, bulgāru, turku, rumāņu un vācu valodā ir pieejami šeit: https://hidrive.ionos.com/share/e.0r.vna2z#$/

Projekta “DAP” koordinatore
Ilze Skromule