RTA rektore profesore Iveta Mietule svētku brīdī norādīja, ka šīs mēnesis akadēmijai ir ļoti svarīgs, jo tapuši zināmi Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmas “U-Multirank” rezultāti, kuros akadēmija ir uzrādījusi teicamus rezultātus vairākās pozīcijās. No Latvijas reitingā iekļauta 21 augstākās izglītības iestāde, kopvērtējumā RTA un Banku augstskola ir ar vienādu vērtējumu un ierindojas 2. vietā, tādējādi apliecinot konkurētspēju un stabilitāti.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, sveicot jaunos speciālistus novēlēja veiksmi, izdošanos, neatlaidību tiekties pēc jaunām virsotnēm, neapstājoties pie sasniegtā. “Ekonomikas un pārvaldības fakultāti 29 gadu laikā ir absolvējuši pāri par 4800 absolventu. Mēs lepojamies ar katru, kurš izdarījis izvēli par labu studijām RTA, iegūstot savai nākotnei konkurētspējīgas zināšanas,” piebilda dekāne.

Daudz labu un sirsnīgu vārdu akadēmijas mācībspēkiem veltīja absolventi, uzsverot, ka šī izglītības iestāde sniedz ne vien zināšanas, iespējas, platformu izaugsmei, bet arī paliek atmiņā ar individuālu pieeju problēmjautājumu risināšanā no docētāju puses, jauneklīgu dzirksti un vietu, kur gribas atgriezties.

Jāteic, ka liela daļa absolventu jau ir darba attiecībās, un parāda sevi darba tirgū kā lieliski vadītāji, grāmatveži, juristi, finansisti, mārketinga speciālisti. Absolventu vidū ir arī tādi, kuri plāno pievērsties zinātnei, izlemjot pēc pamatstudiju programmas absolvēšanas, uzsākt studijas maģistra līmenī un nākotnē arī doktora līmeņa studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”.

Jauno studentu uzņemšana sāksies no 5. jūlija. Esi aicināts pievienoties RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes saimei!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto