ACROSS ir Eiropas Universitātes projekts, kura mērķis ir pievērsties jauniem pārrobežu izaicinājumiem. Tie veicina pārrobežu reģionu ilgtspējīgu attīstību, radot reālas sociālas pārmaiņas, kultūras integrāciju, videi draudzīgu pieeju inovācijām, jaunas ekonomiskās iespējas un nodarbinātību.

Hemnicas Tehniskās universitātes (Technische Universität Chemnitz) vadībā ACROSS projekts koncentrējas uz pārrobežu teritorijām un aptver 10 universitāšu konsorciju ar vairāk nekā 100 000 studentiem. Konsorcijs apvieno 10 partnerus no Polijas, Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas, Itālijas, Spānijas, Bulgārijas, Francijas un Latvijas.

Eiropas universitātes, izmantojot inovatīvus un daudzveidīgus ilgtermiņa sadarbības modeļus: veicina kopējo Eiropas vērtību un spēcīgākas Eiropas identitātes stiprināšanu; atbalsta augstākās izglītības iestādes panākt būtisku progresu Eiropas augstākās izglītības iestāžu kvalitātes, sasniegumu, pievilcīguma un starptautiskās konkurētspējas jomā, sniedzot ieguldījumu zināšanām par Eiropas ekonomiku, nodarbinātību, kultūru un labklājību.

Erasmus+ iniciatīvas “Eiropas universitāte” projekts paredz stiprināt stratēģiskās partnerības starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropas Savienībā (ES) un izstrādāt augšupēji veidotus universitāšu tīklus visā ES, kas studentiem ļaus iegūt izglītību, kombinējot studijas vairākās ES valstīs. Iniciatīvas galvenais uzdevums ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt tās saikni ar pētniecības un inovāciju jomu un sekmēt Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto