Galvenie virzieni trīs dienu diskusijās bija digitalizācijas izplatīšana un uzraudzība. Dalībnieki gan tiešsaistē, gan klātienē vienojās izstrādāt rīcības plānu, lai veicinātu un veidotu izpratni par konsorcija kopējiem mērķiem transdisciplinārās jomās “Izglītība pārrobežu kontekstā”, “Kultūra, identitāte, mantojums”, “Ekonomikas un sociālā attīstība” un “Dabas resursu pārvaldība”.

Digitalizācijas stratēģijas mērķis ir ieskicēt ceļu uz alianses digitālo ekosistēmu – ACROSS E-Campus. Tika noteikti kritēriji, lai digitālie instrumenti (piemēram, mācību un pētniecības platformas, komunikācijas un sadarbības instrumenti) būtu pieejami Eiropas mērogā. Tika panākta vienošanās, ka katrā universitātē tiks veikta esošo instrumentu un speciālo zināšanu kartēšana un tiks izveidota ekspertu grupa no dažādām IT nodaļām, lai virzītu E-Campus projektu.

Alianses komunikācijas stratēģijas mērķis ir pozicionēt konsorciju Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības jomā (un ārpus tās), vēršoties gan pie iekšējām, gan ārējām ieinteresēto personu grupām un izplatot savu viedokli, kā arī savu darbību un sasniegumus plašākai sabiedrībai. Partneri noteica radošus veidus, kā veicināt alianses misiju un mērķus, piemēram, “Pārrobežu atvērto dienu” organizēt sinhroni visās desmit partneruniversitātēs, inovatīvus sociālo mediju risinājumus, sadarbības dalībnieku tīkla paplašināšanu u.c.

Sanāksmes dalībnieki arī izvirzīja mērķi noteikt rādītājus, kas pozitīvi ietekmēs absolventu veiksmīgu integrāciju kopējā Eiropas darba tirgū. Šī mērķa sasniegšana ļaus aliansei mērķtiecīgi un elastīgi reaģēt uz sociālkultūras, vides vai tehnoloģiju problēmām, izstrādājot mobilitātes maršrutus un jaunas kopīgas programmas.

Nākamā alianses tikšanās paredzēta Briselē, kurā pulcēs visu dalībvalstu augstāko izglītības iestāžu rektori un administrācijas vadība.

ACROSS ir Eiropas Universitātes projekts, kura mērķis ir pievērsties jauniem pārrobežu izaicinājumiem. Erasmus+ iniciatīvas “Eiropas universitāte” projekts paredz stiprināt stratēģiskās partnerības starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropas Savienībā un izstrādāt augšupēji veidotus universitāšu tīklus visā ES, kas studentiem ļaus iegūt izglītību, kombinējot studijas vairākās ES valstīs. Iniciatīvas galvenais uzdevums ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, stiprināt tās saikni ar pētniecības un inovāciju jomu un sekmēt Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.

Informācija no ACROSS Komunikāciju un sabiedrisko attiecību nodaļas.