24. maijā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijā notika multisektoriālā projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” prezentācija.

Sestdiena, 27. maijs
Projekta mērķis bija radīt platformu ekspertu dialogam par dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību un no tā izrietošajām iespējām veidot augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē. Tā ietvaros notika forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā, Madonā, Līvānos un Rīgā, kā arī tika izveidota Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltītā Andra Eglīša foto ekspozīcija „Krustpunktā – daba”.

Sēdes ievadā komisijas vadītāja Laimdota Straujuma atzinīgi novērtēja projekta konferenču formātu, kas sekmēja plaša ekspertu loka iesaisti un iznākumā - ilgtspējas aspektā vērtīgu ideju un ieteikumu apkopojumu, kas ir izmantojams gan esošā Nacionālā attīstības plāna aktualizācijai, gan nākamās vidējā termiņa stratēģijas prioritāšu noteikšanai.

Ar projekta īstenošanas gaitu un projekta konferencēs izteikto ekspertu viedokļu kopsavilkumu, tāpat arī ar konferenču galveno atziņu sasaisti ar valsts vidēja termiņa (Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.) un ilgtermiņa (Latvija 2030) plānošanas dokumentiem savās prezentācijās iepazīstināja Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis Andris Nātriņš un Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra. Referenti informēja par ekspertu ieteikumiem attiecībā uz slikto ceļu stāvokli, biotopu saglabāšanu, ekotūrismu, aprites ekonomiku un citu zaļās ekonomikas modeļu lomu ilgtspējīgā attīstībā.

Pēc prezentācijām sekoja viedokļu apmaiņa, kurās laikā runātāji uzsvēra nepieciešamību iekļaut vairākus no projekta kopsavilkuma ieteikumiem valsts attīstības vidējas un ilgtermiņa stratēģiskos dokumentos. Komentārus par projektā ietverto ar stratēģisko plānošanu, reģionālo plānošanu, izglītību, dabas saglabāšanu saistīto tematiku sniedza Ilgtspējīgās attīstības komisijas locekļi Einārs Cilinskis un Ilze Viņķele, kā arī Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks un Latvijas Studentu apvienības valdes priekšsēdētāja Maira Belova.

Komisijas sēdes dalībnieki arī uzsvēra to, ka šādas konferences, kurās piedalās plaša spektra eksperti – akadēmisko un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, uzņēmēji, ekonomikas un finanšu eksperti, pašvaldību vadītāji, nozaru ministriju vadošās amatpersonas, doktoranti un studenti Latvijas reģionos un Rīgā par ilgtspējas stiprināšanas tēmām būtu jāturpina arī nākotnē.

Komisijas sēdē piedalījās arī deputāti Andris Buiķis, Boriss Cilevičs, Ints Dālderis, Edgars Putra, Jānis Ruks, Silvija Šimfa, Juris Šulcs, Jānis Trupovnieks, Jānis Tutins, Dzintars Zaķis, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece Lelde Eņģele un citi pieaicinātie eksperti.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Andra Mangale

projekta koordinatore

20010211Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu