RTA notika starptautiskā studentu un docētāju zinātniski-praktiskā konference „INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

Pirmdiena, 22. maijs, 2017
19. un 20. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) aizvadīta starptautiskā studentu un docētāju zinātniski-praktiskā konference „INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”. To organizēja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievija), Utenas Kolēģiju (Lietuva) un Kauņas Kolēģiju (Lietuva).

Konferences mērķis bija veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē, arhīvniecībā, lietišķajā vēsturē un reģionālajos pētījumos.

19. maijā, uzsākot zinātniski-praktisko konferenci „INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”, tās dalībniekus uzrunāja un apsveikuma vārdus teica konferences orgkomitejas pārstāves – EPF dekāne Iveta Mietule un asociētā profesore Iluta Arbidāne. Pēc konferences atklāšanas dalībnieki prezentēja savus pētījumus, kas saistīti ar ekonomikas un vadības jomu.

Otrajā konferences dienā, 20. maijā, uzrunājot dalībniekus, ievadvārdus teica arī RTA lektore Valda Čakša un asociētā profesore Līga Mazure. Darbs notika trīs darba grupās, kurās konferences dalībnieki sniedza ziņojumus, aptverot šādas tēmas: „Tiesību zinātne”, „Ekonomika un vadība” un „Lietišķā vēsture. Arhīvniecība”.

Studentiem dalība konferencēs ir iespēja gūt nozīmīgu pieredzi, prezentējot savus izstrādātos pētījumus.

Stāsta RTA maģistra studiju programmas „Vadības zinātne” 1. kursa studente Ramona Keidāne, kuras pētījuma tēma bija „Komunikācija kā viesmīlības uzņēmuma kvalitātes kritērijs”. „Tēma tika saistīta ar manu pašreizējo darba vietu, un līdz ar to praktiski pārzinu to, kas teorētiski tika pētīts. Pašai personiski patīk vairāk uzzināt, kas cilvēkiem kā patērētājiem ir svarīgi, kas ietekmē kvalitāti un cik ļoti komunikācija ir būtiska. Vienmēr esmu uzskatījusi,  ka pareizi atrastie vārdi un to nodošanas veids ļauj sasniegt noteiktos izvirzītos mērķus, un tieši viesmīlības uzņēmumam tas ir noteicošais faktors.” Par dalību konferencē Ramona saka: „Studentiem noteikti vajadzētu piedalīties konferencēs, jo tas ļauj pašiem savu darbu izvērtēt, cik tas ir veiksmīgi izstrādāts un pētīts, lai varētu to virzīt publicēšanai. Uzstāšanās auditorijas priekšā sniedz pieredzi īsā laika periodā akcentēt būtiskāko un nodot sava pētījuma rezultātus.”

Profesionālā maģistra studiju programmas „Arhīvniecība” 2. kursa students Kaspars Strods konferencē prezentēja pētījumu „Mutvārdu vēstures avotu arhivēšana Latvijā: Latvijas Okupācijas muzeja piemērs”, kas ir daļa no viņa topošā maģistra darba. „Tēmas izvēli veicināja aizvien pieaugošā mutvārdu vēstures avotu nozīme dažādu zinātņu jomu pētniecisko darbu izstrādē. Latvijas Okupācijas muzejs ir viena no lielākajiem šāda veida iestādēm, kas nodarbojas ar attiecīgo materiālu uzkrāšanu un saglabāšanu un līdz šim brīdim nebija pazīstama plašām sabiedrības lokam.” Arī Kaspars uzskata, ka  studentiem ir jāpiedalās zinātniskajās konferencēs, jo dalība tajās palīdz veiksmīgāk aprobēt savu pētījumu, prezentēt to plašākam sabiedrības lokam. „Tā ir iespēja no citiem konferences dalībniekiem uzzināt noderīgu informāciju, kas var palīdzēt turpmākā pētījumu izstrādē. Dalība konferencēs iemāca uzstāties publikas priekšā, kā arī argumentēti pamatot savu viedokli,” viņš uzskata.

Jāuzsver, ka konferencei iesniegtie raksti tiks publicēti konferences rakstu krājumā. Tajā būs izlasāms arī maģistra studiju programmas „Tiesību zinātne” 1.kursa studentes Guntas Latiševas-Čudares raksts „Manipulācijas ar sporta sacensībām jēdziens un pazīmes”.

„Mana temata izvēle nebija nejauša. Tā ka esmu nolēmusi veidot duālo karjeru, t.i., profesionāli nodarboties ar sportu un iegūt jurista izglītību, mani ieinteresēja Krimināllikumā nesen ietvertā tiesību norma, kas paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta sacensībām. Pēdējo gadu laikā manipulācijas ar sporta sacensībām ir kļuvis aktuāls temats starptautiskajā sporta sabiedrībā un daudzas valstis savos tiesiskajos regulējumos paredz kriminālatbildību par šādām darbībām. Jāatzīst, ka Latvijā joprojām šī tiesību norma nav bijusi piemērota, līdz ar to man radās bažas, ka, iespējams, tiesiskais regulējums nav īsti pilnīgs, lai tiesībsargājošās iestādes to varētu efektīvi piemērot. Temats nav plaši pētīts, latviešu valodā ir ļoti maz informācijas, taču, pasniedzēju mudināta, es saņēmos un metu izaicinājumu problēmai, kura par sevi maz runājusi,” stāsta studente. Gunta uzskata, ka studentiem  jāveic dažādi pētījumi, lai paplašinātu savu redzesloku, izietu no komforta zonas, pielietotu zināšanas praktiski un aizstāvētu savu viedokli publiski, jo visas iemaņas ir ļoti svarīgas ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī personības izaugsmē.

Konferences koordinatore Daina Znotiņa atzinīgi novērtē to, ka Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ikgadējā studentu un docētāju zinātniski-praktiskā konference ar katru gadu piesaista arvien vairāk arī ārvalstu dalībniekus. „Ja iepriekšējos gados tie pārsvarā bija tikai ārzemju studenti, kas studē RTA, tad šogad konferences dalībnieku vidū bija studenti un docētāji no Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas, kuri bija ieradušies tieši ar mērķi – piedalīties konferencē. Prieks par paveikto, un lai radoša iedvesma jauniem pētījumiem!” novēl D. Znotiņa.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.