Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Trešdiena, 24. maijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, 9. daļu). Programmas apguvei ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm.

Programmas apjoms: 320 akadēmiskās stundas (B programma), pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts ar tiesībām mācīt angļu valodu kā svešvalodu pamatizglītības un  vidējās izglītības posmā.

Programmas norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne.

Prognozējamais kursu norises periods: septembris – marts (nodarbības tiks plānotas piektdienu pēcpusdienās, sestdienās, skolēnu brīvdienu nedēļā).

Programmas apguves izmaksas:

EUR 750.00 (ja grupā ir vismaz 7 – 10 personas);

EUR 650.00 (ja grupā ir 11 – 15 personas).

 

Programmas anotācija: http://www.rta.lv/mic_prof_pilnveides_prog_pedagogiem.

Informācija par pieteikšanos: http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem.

Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu: muzizglitiba@rta.lv vai zvanot pa tālruni 29336118.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.