RTA konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” pulcēs ap 200 dalībnieku

Otrdiena, 23. maijs, 2017
26.maijā Latgales vēstniecībā „GORS” tiks atklāta zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” notiek jau 11. gadu. Šogad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) konferenci organizē sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (Latvija), Klaipēdas universitāti (Lietuva) un Turoņas N.Kopernika universitāti (Polija).

Konferences dienā iznāks konferences materiālu krājums, kurā iekļautie raksti indeksēti Thomson Reuters datu bāzē (ISI Web of Science), CrossRef, SciLit, Google Scholar, WordCat datu bāzēs. Šogad konferences krājuma četrās daļās iekļauti 200 zinātniskie raksti, kuros pārstāvēts 381 autors no 23 valstīm.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās, konferences dalībnieku darbs noritēs 12 sekcijās: Augstskolas pedagoģija, Skolas pedagoģija, Pirmsskolas pedagoģija, Speciālā pedagoģija, Sociālā pedagoģija, Mūžizglītība, Inovācijas valodu apguvē un mācīšanā, Psiholoģija, Veselība un sports, Māksla un dizains, Ekonomika un sabiedrības pārvaldība, IT izmantošana izglītībā (kopā plānotas 134 prezentācijas par dažādām tēmām).  

Klātienē piedalīsies ap 200 dalībniekiem, tostarp viesi gan no tuvākām valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, gan no tālākām – Austrālija, Peru, Uzbekistāna, Polija, Rumānija, Itālija u.c..

Konferences pirmajā dienā RTA telpās notiks arī  Profesionālā maģistra studiju programmas "Dizains" studentes Santas Miezītes personālizstādes "Pavasara diena" atklāšana.

27.maijā konferences ietvaros notiks Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)” seminārs  novada pedagogiem, speciālās izglītības maģistriem u.c. interesentiem, paralēli tam London Metropolitan University asoc.prof. Alex Krouglov & Digby Warren vieslekcija „Exploring Student Engagement: Perceptions, Participations & Possibilities”, kuru apmeklēt  aicināti visi interesenti.

PDF Konferences programma.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.