Analizēti pirmie projekta “Reading with Ease and Fun – REF” rezultāti

Pirmdiena, 22. maijs, 2017
Jau otro gadu RTA REGI Speciālās pedagoģijas laboratorijas un Izglītības, valodu un dizaina fakultātes darbinieki, asociētās profesores M. Rozenfeldes vadībā, iesaistīti ERASMUS + K2 projekta “Lasīt viegli un ar prieku – REF” īstenošanā. ERASMUS+ KA2-Strategic Partnership School Education 2015-1-BG01-KA201-014354

2016. gada decembrī noslēdzās pirmais projekta posms, kas paredzēja dzimtās valodas un sagatavošanas grupu skolotāju profesionālās pilnveides programmas izstrādi. Iesaistīto  valstu kopīgi izstrādātais programmas saturs sniedza ieskatu  projektā iesaistīto valstu skolotāju aktivitātēs, lai mazinātu  sabiedrībā pastāvošo problēmu: palielinās skolēnu skaits ar vājām lasītprasmēm, disleksiju un disgrāfiju. Pēc programmas satura izstrādes, notika skolotāju profesionālās pilnveides semināri, kuros piedalījās Latgales reģiona pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu skolotāji, sadarbībā ar Rēzeknes internātskolas – Attīstības centra skolotājiem, notika šai tēmai veltīta aktivitāšu nedēļa, kura noslēdzās ar akadēmisko konferenci. Augusta mēnesī zstrādātās programmas saturs tiks izdots un piedāvāts interesentiem.

Ar 2017. gada janvāri uzsākts projekta otrais – praktiskais posms, kurā semināros iesaistītie skolotāji veic aktīvu praktisku, 20 stundu darbību ar skolēniem, kuriem ir lasīšanas grūtības, nav motivācijas lasīt. Skolotāji meklē radošas sadarbības formas gan skolas ietvaros, gan ārpus, apkopo aktivitātes dienasgrāmatās, veido skolēnu izlasīto grāmatu ilustrāciju izstādes, filmē videomateriālus, kas, projekta noslēgumā, būs pieejami plašai auditorijai YouTube.

Marta beigās projekta vadītāja asociētā profesore M. Rozenfelde un projekta eksperte   R.Ogriņa piedalījās projekta vadības grupas sanāksmē  Mangualdē, Portugālē. Sanāksmes gaitā, tika analizēti projekta pirmā gada darba rezultāti, notika atklātais vebinārs, tika apspriesti uzdevumi otrajā projekta darbības posmā. Katrā valstī, tai skaitā arī Latvijā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, projekta noslēgumā notiks skolotāju konference. Konference RTA notiks 20. jūnijā, turpinās 2016. gada decembrī iesākto diskusiju par lasītprasmju un motivācijas lasīt attīstīšanas iespējām. Konferencē aicināti piedalīties projektā iesaistīto valstu  kolēģi, citu Latvijas augstskolu docētāji, skolotāji, interesenti.

Projekta REF vadītāja Latvijā, asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.