Latgales eksperti konferencē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā sprieda par dabas vērtību saglabāšanas ilgtspēju

Pirmdiena, 22. maijs, 2017
18. maijā plkst.14:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīkotā praktiskā konference “Krustpunktā – daba. Atbildība un vīzijas”.

Konferences ievadā Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize atklāja Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltīto Andra Eglīša fotoizstādi.

Praktiskajā konference “Krustpunktā – daba. Atbildība un vīzijas” eksperti turpināja projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” izteikto secinājumu un ieteikumu analīzi, kā arī papildināja diskutējamo jautājumu loku. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks, paplašinot konferences tematu „krustpunktā – daba”, pievienojot tādu nozīmīgu aspektu kā „krustpunktā – cilvēks”, ar uzskatāmiem piemēriem, ilustrējot citu valstu pieredzi, aicināja ekspertus apsvērt risinājumus, kas ir vērsti uz to, lai panāktu ekonomiskus ieguvumus, iespējami pilnvērtīgāk saglabājot dabas vērtības. Pozitīvi vērtējot projekta iepriekšējo konferenču ciklu, runātājs aicināja klātesošos akadēmisko un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvjus, uzņēmējus, ekonomikas un finanšu ekspertus, kā arī dabas resursu izmantošanas pārraudzībā iesaistīto valsts institūciju pārstāvjus, aicināja uz dialoga turpināšanu un dažāda veida sadarbību dabas saglabāšanā, kas būtu atbilstošāks apzīmējums salīdzinot ar tradicionāli lietoto dabas aizsardzībā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola vērsa uzmanību uz to, ka maldīgs ir priekšstats par Latviju kā zaļāko valsti, kur kādas dabas vērtības pazaudēšana nav pati lielākā problēma. Viņa uzsvēra, ka projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” būtiskākais pienesums ir tas, ka ļoti dažādu nozaru ekspertu lokā piecos forumos un konferencēs tika vispusīgi apspriestas akūtākās un nozīmīgākās, ar vides politiku saistītās tēmas. Alda Ozola izteica cerību, ka projekta prezentācija Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijā 24. maijā rosinās deputātus diskutēt par nepieciešamajām aktivitātēm, pilnveidojot dažādas politikas un īstenojot likumdošanas pilnveidošanas iniciatīvas.

Latvijas Universitātes profesors Māris Kļaviņš, uzsverot cilvēkkapitāla izšķirošu nozīmi valsts ilgtspējīgā attīstībā, savā prezentācijā pievērsa uzmanību vides, ekonomikas un sociālās sfēras mijiedarbībai un sistēmiskajai saistībai.  Cilvēks šajā sistēmā ir nozīmīgs ilgtspējas faktors un arī valsts attīstības politiku efektivitātes mērs. Viņš atzina, ka dabas vērtības kā Latvijas valsts būtisks kapitāls, savu nozīmi un vērtību kapitāla izpratnē iegūst cilvēka darbības iznākumā un samērojot to ar cilvēka dzīves kvalitātes svarīgākajiem nosacījumiem. 

Savukārt Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis aicināja iesaistītās puses domāt par to, kā mazināt distanci, pat zināmu atsvešinātību cilvēka attiecībās ar dabu, norādot uz izglītības vitāli svarīgo lomu šajā ziņā. Arvīds Barševskis arī vēlējās izgaismot būtiskus zinātnieku atbildības aspektus un dažbrīd pretrunīgus scenārijus, risinot konkrētus ar dabas resursu izmantošanu saistītus jautājumus, un, kas ir īpaši svarīgi – veidojot nākotnes vīzijas un stratēģisko redzējumu.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize analizēja projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ekspertu galvenās atziņas par dabas vērtību apzināšanu un saglabāšanu nākamajos simt gados. Referente aplūkoja minētos jautājumus Rāznas Nacionālā parka veidošanas un attīstības procesu kontekstā. 

Konferencē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā piedalījās vairāk nekā 70 ekspertu. Viņu vidū - Laimdota Straujuma, 12. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs, Arnolds Lukšēvics, Vides pārraudzības valsts biroja direktors, Lelde Eņģele, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Aina Stašāne, Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece, Valdis Mitenbergs, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants, Edgars Romanovskis, SIA "Latgales dārzeņu loģistika" valdes loceklis, Baiba Rotberga, Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta direktore, Gunta Gabrāne, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece, Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks, Maira Belova, Latvijas Studentu apvienības priekšsēdētāja, Andra Mangale, projekta "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana".

Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltītā fotoizstāde Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1 ir apskatāma līdz 2017. gada 31. maijam.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri (Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”).

Fotoizstādes atklāšanas pasākums un praktiskā konference "Krustpunktā - daba. Atbildība un vīzijas" notika multisektoriālā projekta "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana" ietvaros un tos finansiāli atbalstīja Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Universitāte.

Informācija:

Andra Mangale

projekta koordinatore

20010211Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.