RTA REGI zinātniskais institūts sadarbībā ar Šauļu universitāti īsteno projektu

Trešdiena, 17. maijs, 2017

Project „ Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING)

Project index LLI-163

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) REGI zinātniskais institūts sadarbībā ar Šauļu universitāti š.g. 1.aprīlī uzsāka projekta „Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, ieviešot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām“ īstenošanu.

Austrumlatvijā un Ziemeļlietuvā pastāv kopīgas sociālekonomiskās problēmas, nabadzība, bezdarbs, kas izraisa sociālo izslēgšanu un rezultātā – augstu stresa līmeni, kā dēļ rodas grūtības saistībā ar psihosociālo funkcionēšanu, sociālo iekļaušanos un iesaistīšanos ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Turklāt pārrobežu reģionos psiholoģiskais un sociālais atbalsts ir grūti pieejams, ir vāji attīstīts sociālo pakalpojumu atbalsta saturs un to pieejamība neaizsargātām personām.

Paredzētās projekta aktivitātes ir vērstas uz sociālo pakalpojumu izveidi un to efektivitāti sociāli izslēgtiem pusaudžiem, jauniešiem. Projekta ietvaros Austrumlatvijā un Ziemeļlietuvā tiks novērtēta pusaudžu un jauniešu sociālā iekļaušanās, stresa intensitāte, pielietotās stresa pārvarēšanas stratēģijas. Izstrādātā metodika, pielietojot multisensorās istabas, sociālās, psiholoģiskās palīdzības metodes (balstoties uz pašregulāciju, informētības veicināšanu, refleksiju, emociju līdzsvarošanu), aktivizēs personīgos resursus mērķgrupas personām tālākai integrācijai mainīgajā kultūrsociālajā vidē. Izstrādātās stresa pārvarēšanas metodoloģijas ieviešana var tikt nodota un izplatīta citās valstīs un reģionos, kā arī tikt iekļauta sociālo pakalpojumu katalogā.

Uzkrātā pieredze un metodoloģija tiks izmantota topošo sociālo darbinieku sagatavošanā augstākās izglītības iestādēs abās valstīs un pašreizējo speciālistu kvalifikācijas pilnveides procesā. Projektā plānotās inovācijas ir jaunums visās Baltijas valstīs, un tiek paredzēts, ka šīs sociālās iekļaušanas, pozitīvas stresa pārvarēšanas metodes izmantojamas sociālo pakalpojumu sfērā, ir efektīvas un kvalitatīvas lietošanai praksē, ņemot vērā ekonomiskos ieguldījumus. Pārrobežu augstākās izglītības iestādes papildina viena otru un rada pievienoto vērtību, apvienojot pieredzi, zināšanas, profesionalitāti, un paplašina sociāli psiholoģisko pakalpojumu klāstu sociālo pakalpojumu jomā abos reģionos, pilnveidojot prasmes un multividi, risinot problēmas un pieņemot lēmumus.

POZCOPING  projekta koordinatore Dr. paed. Līga Danilāne

Siauliai University   www.su.lt

 

Rezekne Academy of Technologies  www.rta.lv 


 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.