18. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedalīsies Latvijas Universitātē praktiskajā konferencē “Krustpunktā – daba. Atbildība un vīzijas”

Otrdiena, 16. Maijs
18. maijā plkst.14:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notiks Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīkotā praktiskā konference “Krustpunktā – daba. Atbildība un vīzijas” un būs apskatāma Rāznas Nacionālā parka desmitgadei veltītā Andra Eglīša fotoizstāde.

Praktiskajā konferencē eksperti īpašu uzmanību pievērsīs dabas vērtību saglabāšanai un ekosistēmu līdzsvarotu attiecību veidošanai, detalizēti izvēršot projektā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ieskicētās problēmas.

Komentējot konferences temata aktualitāti, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks atzīst: „Mūsu attiecības ar dabu – tās veselība un ilgtspējība ir kritiski svarīga tieši cilvēka izdzīvošanai labklājībai un veselībai. Ar šādu akcentu esam veidojuši un iecerējuši īstenot konferences satura koncepciju un ekspertu dialoga norisi”.

Savukārt Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis Andris Nātriņš norāda: „Projekta īstenošanas laikā, diskutējot konferencēs Rēzeknē, Ludzā, Madonā un Līvānos, eksperti secināja, ka vairākās jomās un nozarēs ir saskatāmas pretrunas, kas ir saistītas ar dabas vērtību saglabāšanu no vienas puses un dabas resursu izmantošanu – no otras puses. Bieži vien veidojas situācijas, kurās dabas vērtības varēsim saglabāt tikai tad, ja būsim radījuši iespēju dzīvot dabai kā veselumam. Bet, lai to panāktu, ir nepieciešams ierobežot dabas resursu izmantošanu tūlītēja saimnieciska labuma gūšanai, par labu ilgtspējīgākai saimniekošanai Tomēr, jāņem vērā ka, nepietiekami kompensējot iespējamo negūstamo labumu saistībā ar ierobežojumiem, atsevišķos gadījumos un vietās zaudētājs var būt cilvēks un viņa saimniecība”. 

Turpinot projekta forumu un konferenču dialogu, šīs konferences galvenais uzdevums būs akcentēt dabas vērtību saglabāšanas augsto prioritāti un meklēt līdzsvarotus risinājumus, aprādītās pretrunas pārvēršot perspektīvās iespējās – jaunu biznesa nišu noteikšanā.

Pasākuma ievadā klātesošus uzrunās Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors,  Kaspars Gerhards, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors un Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs.

Praktiskajā konferencē par apspriežamajām tēmām prezentācijas sniegs Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, Māris Kļaviņš, Latvijas Universitātes profesors, Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes rektors un Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore.

Pēc prezentācijām sekos ekspertu diskusija, kurā piedalīsies vairāki desmiti dažādu nozaru un institūciju eksperti – akadēmisko un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, Saeimas deputāti, nozaru ministriju vadošās amatpersonas, uzņēmēji, ekonomikas un finanšu eksperti, doktoranti un studenti.  

Viņu vidū - Laimdota Straujuma, 12. Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Jānis Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs, Arnolds Lukšēvics, Vides pārraudzības valsts biroja direktors, Lelde Eņģele, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece, Aina Stašāne, Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece Ingrīda Krīgere, Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas valdes locekle, Valdis Mitenbergs, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultants, Juris Šteiselis, Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs, Edgars Romanovskis, SIA "Latgales dārzeņu loģistika" valdes loceklis, Baiba Rotberga, Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta direktore.

Konferencē ir aicināti piedalīties mediju pārstāvji.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ir veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri (Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”).

Fotoizstādes atklāšanas pasākums un praktiskā konference "Krustpunktā - daba. Atbildība un vīzijas" 18. maijā notiek multisektoriālā projekta "Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana" ietvaros un tos finansiāli atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Universitāte.

Pasākuma tiešaiste būs skatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājas lapā www.rta.lv.

Informācija:

Andra Mangale

projekta koordinatore

20010211Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu