Studējošo pētnieciskā un radošā darbība apģērbu dizaina un tehnoloģijas jomā

Trešdiena, 10. Maijs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” un maģistra studiju programmas „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) studenti kā allaž pavasara semestrī prezentē savus pētnieciskos un radošos rezultātus.

Dažādas aktivitātes notiek gan RTA, gan Latvijā, gan ārzemēs, veiktie pētījumi tiek prezentēti starptautiskajās studentu zinātniskajās konferencēs, izstrādātās tērpu kolekcijas – starptautiskajās modes skatēs, studējošie aktīvi piedalās profesionālajā pilnveidē un pētnieciskajā darbā praksēs.

Par izzinošu var saukt Starptautiskās tekstila industrijas izstādi „Baltic Fashion & Textile Riga 2017”, kuru apmeklēja studenti un docētāji. Izstāde vienkopus pulcēja dizainerus, ražotājus un uzņēmējus, tā raksturīga ar plašu tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu klāstu, ekskluzīviem audumiem, vērojot ne vien tekstilmateriālu, bet arī inovāciju dažādību. Iedvesmojoša izvērtās tikšanās ar uzņēmuma „Vaide” dizaineri Sonitu Pāvuliņu. Dizaineres teiktajā bija ne tikai daudz profesionālu padomu, kas svarīgi apģērba projektēšanas procesā, bet arī praktisku ieteikumu dizaina ideju realizācijai, kurus jāpielāgo, ņemot vērā izmantojamo materiālu, klientu vajadzības un ražotnes specifiku.

Studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 2.kursa studentes piedalījās ar projektu pētījumu prezentācijām gan RTA Inženieru fakultātes studentu zinātniskajā konferencē „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas” (Inga Lesničija, Amanda Zariņa), gan Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studentu zinātniskajā konferencē „Personība. Laiks. Komunikācija” (Līga Žoida, Santa Laganovska). Konferenču izvēle bija saistīta ar veiktā projekta pētījuma saturu, akcentējot dizaina vai tehnoloģiju jomu.

Jau ierasts, ka savus radošos veikumus topošie RTA apģērbu dizaineri prezentē Lietuvā –  jauno modes dizaineru radošo darbu konkursos – skatēs Apkalbos (Kauņā) un Utenā. Šogad maģistra studiju programmas „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) šī gada absolvente Zelma Kačkāne savu jauno kolekciju „MaaM” demonstrēja abās skatēs.

Jauno dizaineru konkurss „Apkalbos 2017” Kauņā notika 4. maijā. Jau tradicionāli jauno dizaineru izstrādāto tērpu kolekciju skati rīko Kauņas kolēģijas J.Vienožinskio Mākslas fakultātes Apģērbu dizaina katedra sadarbībā ar dizaineriem, atbalstītājiem, nozares profesionāļiem. Konkursā piedalās mākslas un dizaina augstskolu studenti un jaunie modes mākslinieki. Redzētais galvenokārt liek daudz mācīties, šogad jauno dizaineru kolekcijās tika prezentētas gan novitātes materiālu un tehnoloģiju jomā, gan oriģinālas dekonstruktīvisma idejas. Kauņā skate notika dizaina nedēļas ietvaros, šajā nedēļā Lietuvā tika atklātas izstādes, notikaarī citi pasākumi, performances.

17. un 18.maijā studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 2. kursa studente Amanda Zariņa savu pētījumu par lāzertehnoloģiju pielietojumu apģērbu dizainā prezentēs arī zinātniski praktiskajā konferencē „Identity of yours and mine” Utenas Lietišķo zinātņu universitātē (Lietuva), tiks prezentēts arī absolventes Vitas Cakules pētījums „Etnogrāfiskie motīvi vīriešu apģērbu dizainā”, bet maģistra studiju programmas „Dizains” (specializācija „Modes dizains”) absolvente Zelma Kačkāne prezentēs savu pētījumu par ģeometrisku formu konstrukciju pielietojumu transformējama apģērba dizainā un piedalīsies ar tērpu kolekciju „MaaM” radošā modes skatē „Fashion Improvisation: the Identification Marks”. Konferences laikā būs iespēja piedalīties arī radošajās darbnīcās, iepazīstot dažādas tekstiltehnoloģijas, bet šogad akcentējot etno stilu un motīvus.

Lai aktīva pētnieciskā un profesionālā radošā darbība arī turpmāk!

Silvija Mežinska,

studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” vadītāja

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu