RTA Konfūcija klases audzēkņi piedalās konkursā „Ķīniešu valodas tilts”

Pirmdiena, 8. maijs, 2017
Jau vairākus gadus Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijā (RTA) tiek organizēti ķīniešu valodas kursi. 2016. gada 15. septembrī RTA telpās (Atbrīvošanas alejā 90) tika atvērta Konfūcija klase, kurā ķīniešu valoda tiek apgūta dažādu valodas līmeņu grupās. Patlaban ķīniešu valodu mācās 26 interesenti, no tiem – deviņi RTA studenti. Šopavasar vairāki Konfūcija klases audzēkņi no dažādām valodas līmeņu grupām piedalījās ikgadējā konkursā „Ķīniešu valodas tilts”.

25. un 26.aprīlī Latvijas Universitātes galvenajā ēkā notika 14. Latvijas ikgadējais konkurss „Ķīniešu valodas tilts”. Saskaņā ar konkursa noteikumiem dalībniekiem ķīniešu valodā vajadzēja īsi pastāstīt par sevi un savu “ķīniešu sapni”, kā arī parādīt kādu no saviem talantiem. Konkurss norisinājās divās daļās – pirmajā daļā piedalījās augstskolu studenti un pieaugušie no dažādām Latvijas pilsētām. No RTA studentiem, kuri mācās ķīniešu valodu skolotājas Zhao Qian vadībā, konkursā piedalījās Inženieru fakultātes 1. līmeņa profesionālās studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” 1.kursa studente Tatjana Semeneca. Viņa  studentu iesācēju līmeņa grupā saņēma balvu „Excellent prize”.

Konkursa „Ķīniešu valodas tilts” otrajā daļā, kurā piedalījās bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vidusskolām, no RTA Konfūcija klases audzēkņiem vidējā līmeņa grupā piedalījās vairāki vidusskolēni: Rēzeknes 5. vidusskolas 11. klases skolēni Ēriks Kasparenoks un Arina Maruka, kā arī Rēzeknes 6.vidusskolas 11. klases skolniece Lana Burceva.

A. Maruka un L. Burceva saņēma balvu „Excellent prize”, savukārt Ē. Kasparenoks jau otro gadu pēc kārtas ieguva 1. vietu. Gan skolotāja Zhao Qian, gan paši dalībnieki ir gandarīti par savu ieguldīto darbu, iegūto vienreizējo pieredzi un jaunajām sasniegtajām virsotnēm. Šis konkurss ir īpašs, un tilts starp divām valstīm – Latviju un Ķīnu –, to tautām, valodām un kultūrām, ir tieši konkursa dalībnieku būvēts.

Lai šie un nākamie konkursa „Ķīniešu valodas tilts” dalībnieki sasniedz jaunas virsotnes arī turpmāk, kā arī turpina krāt šo vērtīgo un unikālo pieredzi, veidojot draudzības saites starp valstīm!

Jekaterina Vaļiuļina, IVDF studiju programmas „Lietišķā komunikācija un tulkošana” 4. kursa studente

LU Konfūcija institūta un Jekaterinas Vaļiuļinas fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.