Notiek pieteikšanās RTA MIC programmā „Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem”

Pirmdiena, 8. maijs, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem” (12 h).

Programmas mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja profesionālo kvalifikāciju, kuri vēlas bagātināt pieredzi par atbalsta pasākumu nodrošināšanu bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem.

Programmas norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne.

Programmas apjoms: 12 akadēmiskās stundas (A programma, apliecība).

Programmas norises laiks:  2017.gada 27. maijs.

Programmas apguves izmaksas: EUR 20.00.

Programmas anotācija: http://www.rta.lv/mic_prof_pilnveides_prog_pedagogiem.

Pieteikšanās – līdz 2017. gada 19. maijam, iesūtot pieteikumu: 

http://www.rta.lv/mic_pieteiksanas_kursiem.

 Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu: muzizglitiba@rta.lv vai zvanot pa tālruni 29336118.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.