RTA Mūžizglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Speciālās izglītības saturs un didaktika”

Trešdiena, 3. maijs, 2017
Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, pedagogiem, kuri strādā speciālās izglītības iestādēs, ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas kursiem „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B programma, 80 h). Kursi ir valsts finansēti un notiek sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

Programmas īstenošanas laiks: no 2017.gada 8. maija līdz 2017. gada 1. novembrim.

B programmas īstenošana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.

Programmas norises vieta tiks noteikta atbilstoši grupu formēšanās vietām.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 12. maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Vietu skaits ir ierobežots.

Kontaktpersona:

Karīne Laganovska (e-pasts: Karine.Laganovska@rta.lv, tālr. 26411587; 29336118).

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.