„Līdzdalība e-mācībās: iespējas un paņēmieni”

Piektdiena, 28. aprīlis, 2017
21. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ERASMUS+ projekta ESCALADE (Education strategies adult education) projekta finansētu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu klātienes nodarbības.

Programmas apguvei pieteicās 20 dažādu izglītības iestāžu, biedrību un mācību centru pedagogi. Programmas mērķis ir iepazīstināt mērķauditoriju ar iespējām un paņēmieniem, kā var tikt organizēta līdzdalība e-mācības. Nodarbībās kursu klausītāji tika iepazīstināti ar projekta programmu un ievadīti šādās tēmās: „Ziņojumapamiņas programmas”, „E-komunikācija”, „Informācijas meklēšana globālajā tīmeklī”, „Ievads jauno plašsaziņas līdzekļu lietošanā”. Kursu norisi nodrošināja projekta vadītāja RTA profesore Velta Ļubkina, projekta izpildītāji RTA docētāji Mihails Kijaško, Anita Puzule, Jānis Dzerviniks, Aivars Kaupužs, RTA Mūžizglītības centra personāls.

Noslēguma nodarbības notiks 27. jūnijā, kad kursu dalībnieki prezentēs e-vidē sagatavotos patstāvīgos darbus.

 RTA MIC vadītāja Karīne Laganovska

Gata Stafecka fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.