RTA students Artūrs Āboliņš saņem 1000 eiro savas inovatīvās pētnieciskās idejas realizēšanai

Otrdiena, 18. aprīlis, 2017
7. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika Informācijas dienas pasākums, kura laikā jaunieši varēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Šajā dienā norisinājās arī Sergeja Boļšakova vārdā nosauktā inovatīvo pētniecisko ideju konkursa noslēguma pasākums, kura laikā tika prezentētas piecas RTA studentu idejas.

2016./2017. studiju gadā konkurss tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes Biznesa inkubatoru un Rēzeknes Uzņēmēju biedrību ar mērķi veicināt jaunu dzīvotspējīgu ideju un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latgales reģionā. Konkursa tēma bija „Jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu attīstība dzīves kvalitātes uzlabošanai Latgales reģionā un  tajā aicināti piedalīties bija RTA studējošie un 2015./2016. studiju gada absolventi. Konkursa balvu pamata fonds –  EUR 1000.

Studenti savas idejas iesniedza pagājušā gada nogalē, izturēja 1. kārtu un kopš decembra strādāja pie savu ideju pilnveides, saņemot speciālistu uzņēmējdarbības jomā konsultācijas.

Konkursā startēja Aleksejs Gribovskis, kurš vēlējās ražot CNC diožu lāzergravieri un piedāvāt tā pakalpojumus; Laura Gruntmane un Edvards Krukovskis prezentēja ideju par dzīvnieku kapsētas izveidi Rēzeknes novadā „Dvēsele debesīs”; Jānis Bartkevičs un Rolands Borisovs aktualizēja ideju par konkurētspējīgu un peļņu nesošu uzņēmumu, kurā ir paredzētas tehnoloģiju inovācijas – 3D printeru (FDM un SLS tehnoloģiju) – ražošana un pārdošana, kā arī ar tām saistītu pakalpojumu sniegšana; Artūra Āboliņa  ideja bija saistīta ar iebiezinātā piena mājražošanu Rēzeknē, kas būtu iespējama, pateicoties viņa radītajai iekārtai; Deniss Morozs piedāvāja radīt FootMob –  inovatīvu ortopēdisku apavu iekšzoli, kura ir veidota no pārstrādātas plastmasas un koksnes platformas, aprīkota ar dzesēšanas, sensoru sistēmu un bluetooth vadības kontrolieri.

Studentu prezentācijas vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā darbojās: RTA Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, RTA Studējošo padomes vadītāja Elīna Zujāne, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības vadītāja Aija Vanaga, RSEZ SIA „LATSTAB” valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis, Latvijas Radio Latgales studijas vadītāja Renāte Lazdiņa, SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ vadītāja vietnieks apstrādes rūpniecībā Normunds Teirumnieks, Rēzeknes Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace un SIA „Projektēšanas birojs „Austrumi”” valdes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Žūrijas locekļi uzklausīja katra studenta idejas prezentāciju, uzdeva jautājumus un sniedza konstruktīvus ierosinājumus. Galarezultātā par labāko tika atzīta Artūra Āboliņa ideja par iebiezinātā piena mājražošanu Rēzeknē. Uzvarētājs saņēma 1000 eiro savas idejas īstenošanai.

RTA Zinātņu daļas vadītāja Sandra Murinska-Gaile atzīst, ka S. Boļšakova inovatīvo pētniecisko ideju konkurss parādīja, ka RTA studē talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši. „Tā kā koordinēju konkursa norisi, tad kopš janvāra visu laiku varēju sekot studentu neatlaidīgajam darbam – viņi konsultējās Rēzeknes Biznesa inkubatorā, pilnveidoja savas pētnieciskās idejas, veica iedzīvotāju un ekspertu aptaujas, tirgus izpēti, un rezultāts tika atainots lieliskās prezentācijās un aizstāvēšanas runās. Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieku vidū bija arī 2015./2016.gada absolventi, tas liecina, ka pētnieciskās iestrādnes tiek veiksmīgi turpinātas un sasaistītas ar uzņēmējdarbības vidi un absolventi spēj realizēt iegūtās zināšanas praksē,” uzskata Zinātņu daļas vadītāja. „Kā parādīja šis gads, tad idejas bija vērstas uz labākas vides veidošanu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latgales reģionā, piemēram, dzīvnieku kapsētas izveide, ortopēdisko zolīšu izstrāde, tādēļ šāda studentu iniciatīva ir noteikti jāatbalsta un jāmotivē. Prieks, ka RTA studē šādi jaunieši.”

S. Murinska-Gaile atklāj, ka RTA ļoti novērtēja studentu idejas un padarīto, tādēļ nākotnē tiek plānots izveidot studentu fondu, uz kura finansiālo atbalstu varēs pretendēt studenti ar saviem pētnieciskajiem darbiem.

Inga Kaļva,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste          

Māra Justa foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.