Rada dronu no jauna kompozītmateriāla

Otrdiena, 18. aprīlis, 2017
Mūsdienu cilvēka dzīve vairs nav iedomājama bez tehnoloģijām. Tieši inženierzinātnes ir viens no perspektīvākajiem virzieniem, kurā jaunieši var specializēties, veiksmīgi atrodot savu nišu darba tirgū. Par inženierzinātņu būtisko lomu zina stāstīt Kārlis Pīgožnis, kurš ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 4. kursa students.

 „Studēt mehatroniku izvēlējos, jo šis virziens zem vienas studiju programmas iekļauj lielu daļu nozaru. Nākotnē paveras labas darba iespējas, jo mehatronika ir viena vadošajām specialitātēm, turklāt šobrīd ir vērojams inženieru deficīts,” stāsta jaunietis.

Par to, ka inženierzinātņu speciālisti ir pieprasīti, varēja pārliecināties izglītības izstādē „Skola 2017” Ķīpsalā. RTA stendā par akadēmijas piedāvātajām iespējām stāstīja arī Kārlis, kuru uzrunāja 3D printeru ražošanas firmas „Mass portal” pārstāvis, piedāvājot sadarbības iespējas ar RTA, bet jaunietim – darbavietu uzņēmumā. Kārlim bija lieliska iespēja ielūkoties uzņēmuma iekšpusē un redzēt procesu, kā ideja nonāk līdz konkrētam galarezultātam.

Runājot par mehatronikas studiju programmu, Kārlis atzīst, ka viņam patīk darboties praktiski, kad ir jāizgatavo iekārtas, jāprogrammē, jārisina kāda problēma u.tml. „Mehatronikas studiju programma ir perspektīva, jo tas ir attīstīts virziens, ir garantētas darbavietas ne tikai Latgalē, bet arī Eiropā, jo RTA ir sadarbība ar dažādiem ārzemju uzņēmumiem,” stāsta jaunietis, kurš šobrīd RTA iziet praksi.

Kārlis 2016. gadā kā students tika iesaistīts RTA Zinātņu padomes granta Nr.13.15/9 „Oglekļa šķiedras un šķiedraugu kompozītmateriālu tehnoloģijas izstrāde augstas izturības detaļu izgatavošanai” (vadītājs profesors Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks) izpildē. Pētījuma ietvaros tika izstrādāti vairāki kompozītmateriālu veidi: oglekļa šķiedra – lini, stiklšķiedra – lini, oglekļa šķiedra – poliesteris, oglekļa šķiedra – stikla šķiedra, veikta to testēšana. Pateicoties RTA atbalstam un sadarbībai ar SIA „Kvintesence”, tika iegūti labi rezultāti, kas tiks atspoguļoti arī zinātniskajos rakstos.

Savas inženiera zināšanas Kārlis ir pielietojis arī praktiski, radot tādu inženiertehnisku brīnumu kā drons, kura izgatavošanā tika izmantots RTA granta ietvaros izgatavotais kompozītmaterials. „Mūsdienās drons ir daudz kur izmantojams – gan vides skenēšanai, filmēšanai, apsekošanai, dažādu problēmu noteikšanai. Mans izveidotais drons ir paredzēts sacensībām – iziet visus šķēršļus pēc iespējas ātrāk. Vēl tik jāuzlabo iemaņas, tad varētu piedalīties arī sacensībās,” stāsta Kārlis, atklājot, ka Latvijā šāda veida sacensības gan vēl nenotiek.

 

Inga Kaļva,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.