Norisinājās konkurss „Vides zinātnes balva”

Ceturtdiena, 6. aprīlis, 2017

24.martā svinīgā ceremonijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika pasniegtas Vides zinātnes balvas 2017. Konkurss „Vides zinātnes balva” tika rīkots jau astoto reizi, un tā mērķis ir novērtēt zinātnieku, skolotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu devumu vides jautājumu aktualizēšanā un ilgtspējīgas vides izglītības un zinātnes popularizēšanā.

Šogad Vides zinātnes balvas tika pasniegtas gan četrās jau ierastajās nominācijās: „Jaunais vides zinātnieks”, „Vides zinību skolotājs”, „Vides aktīvistu grupa”, „Vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs”, gan pirmo reizi tika pasniegta arī „Bioekonomikas balva” par inovatīva produkta ar augstu pievienoto vērtību ražošanu.  Konkursa žūrijas locekļi Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes rūpīgi izvērtēja kandidātu pieteikumus, lai noteiktu labākos katrā nominācijā.

     Nominācijā „Jaunais vides zinātnieks” pirmo vietu ieguva Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniece Aiga Barisa, kas pērn aizstāvēja savu promocijas darbu «Zema oglekļa ceļu transporta politikas modelēšana Latvijā līdz 2030. gadam». Otro vietu dalīja RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniece Anna Kubule un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedras viesasistente un pētniece Kristīne Valujeva.

Nominācijā „Vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs” Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētais profesors Francesco Romagnoli ieguva pirmo vietu, taču īpaši neatpalika arī viņa kolēģe, pētniece Jeļena Pubule, kas ieguva otro vietu.

Par labāko vides zinību skolotāju tika atzīta Daiga Martinsone - Andreja Upīša Skrīveru  vidusskola, bioloģijas, dabaszinību un vides izglītības skolotāja, skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, kura ieguva pirmo vietu. Dalītu otro vietu ieguva Ilga Verovkina Valmieras Viestura vidusskolas bioloģijas skolotāja un Inita Rulle - Saldus vidusskolas skolotāja.

Vides aktīvistu kategorijā visvairāk punktu bija nopelnījusi Vides aktīvistu grupa „Solis Dabā”, kas organizē dažādus pasākumus un seminārus, kuros jaunieši tiek izglītoti par dažādiem vides jautājumiem: klimata izmaiņu cēloņiem un sekām, ekoloģisku, videi draudzīgu dzīvesveidu, par cilvēku un dzīvnieku piemērošanos klimata pārmaiņām. Arī šajā kategorijā vienādu punktu skaitu ir ieguvuši 2 pretendenti, tāpēc otrā vieta tiek dalīta starp studentu biedrību Šalkone, kas ir dibināta kā informācijas nesēja un meža nozares tradīciju glabātāja, un Ventspils 4. vidusskolu, kas jau vairāk nekā 10 gadus organizē meža dienas skolēniem ar viņu ģimenēm, tādā veidā pievēršot uzmanību mežam, mežsaimniecības nozarei un meža nozīmei cilvēku dzīvē.

Pirmo reizi Vides zinātnes balvas vēsturē, tika piešķirts apbalvojums „Bioekonomikas balva, kas tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri sniedz ieguldījumu bioekonomikas attīstībai valstī, ražojot produktu ar augstu pievienoto vērtību. Šo balvu ieguva SIA „Latvijas Finieris” par inovatīvu produktu: bērza tāss ekstraktvielu ar augstu betulīna saturu.
     Konferenci un konkursu „Vides zinātnes balva 2017” organizē Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome sadarbībā ar Latvijas vides zinātnes studentu apvienību. Latvijas Vides zinātnes izglītības padome ir koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs vides zinātnes un izglītības attīstības jomā. Konkursu atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, biedrība "Dabas koncertzāle", SIA "Ekodoma" un SIA „ZAAO”.

Konkursa organizatoriskie atbalstītāji – Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.


Bildes no pasākuma pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/wcydetnpRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.