RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centra pārstāvji savu pētījumu rezultātus prezentēja konferencē Polijā

Trešdiena, 12. aprīlis, 2017
Šī gada 6. un 7.aprīlī Polonijas akadēmijā Čenstohovā (Polijā) notika 2.starptautiskā zinātniskā konference „Pasaules ekonomikas globālie aspekti un starptautiskās attiecības ekonomiskās nestabilitātes apstākļos” (2nd International Scientific Conference "Global Aspects of World Economy and International Relations in Conditions of Economic Instability").

Konferencē savus pētījumu rezultātus prezentēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētniecības centra pētniece Inta Kotāne un Daina Znotiņa par tēmu „E-komercijas attīstības tendences mazajos un vidējos uzņēmumos. Latvijas un Polijas piemērs”, pētniece Jeļena Volkova par tēmu „Globalizācijas procesa ietekme uz Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstību” un pētnieks Ēvalds Višķers par tēmu „Globālās konkurētspējas izmaiņas Baltijas valstīs”. Pētījumu rezultāti publicēti Polonijas akadēmijas Čenstohovā zinātniskajā žurnālā.

Konferencē tika apspriestas aktuālās problēmas valstu un pasaules ekonomikā, risināti investīciju un inovāciju jautājumi mikro un makro līmenī, kā arī aktualizēti jautājumi par uzņēmējdarbības efektivitāti un konkurētspējas paaugstināšanu, ņemot vērā globalizācijas radītos izaicinājumus.

Konferences dalībnieki pārstāvēja 16 augstākās izglītības iestādes no 8 dažādām pasaules valstīm.

 Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Daina ZnotiņaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.