Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija akadēmiķim Jānim Stradiņam piešķir goda nosaukumu „Emeritus profesors”

Otrdiena, 11. aprīlis, 2017
10. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Senāts nolēma piešķirt goda nosaukumu „Emeritus profesors” akadēmiķim, profesoram, Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānim Stradiņam. Goda nosaukums „Emeritus profesors” piešķirts, ņemot vērā akadēmiķa Jāņa Stradiņa ieguldījumu RTA un Latgales reģiona attīstībā, kā arī ieguldījumu Latgales reģiona zinātniskajā izpētē un tautsaimniecības attīstībā.

28. aprīlī  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja – 115) notiks Latgales kongresa simtgadei veltīts forums „Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados”, kurā akadēmiķis Jānis Stradiņš sniegs akadēmisku lekciju “Latgales kongresa galvenie vēsturiskie un mūsdienu akcenti”.

Forums notiks projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ietvaros un ir veltīts Latgales kongresa un Latvijas simtgadei. Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas tehnoloģiju centrs”.

Informēja projekta koordinatore Andra Mangale

(mob. 20010211)

M.Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.