Medijpratības sekmēšanai reģionos notiks konferences ar britu ekspertu dalību

Pirmdiena, 3. aprīlis, 2017
10.aprīlī Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Britu padomi organizē medijpratības semināru „Medijpratības spēks: kā to iegūt un gudri izmantot”. Pašmāju un Lielbritānijas mediju praktiķi un pētnieki izklāstīs savu redzējumu un analizēs, kādā veidā iespējams stiprināt katram savu un reizē arī sabiedrības medijpratību.

„Medijpratība jeb kritiskā domāšana un prasme analizēt informācijas vēstījumu, avotus, nolūku ir bijusi nepieciešama vienmēr, tomēr ģeopolitiskā situācija un arvien pieaugošais informācijas apjoms to mūsdienās padara par vienu no nepieciešamākajām prasmēm. Aizvien pieaug tādas informācijas apjoms, kuras autori nav zināmi vai arī tiem nav redakcionālās atbildības un ētikas kodeksa, vēl vairāk – informācija var apzināti tikt veidota maldinoša,” vērš uzmanību kultūras ministre Dace Melbārde, norādot, ka saprotot medijpratības nozīmi sabiedrības stiprināšanā, pāris pēdējo gadu laikā tai pievēršama arvien lielāka uzmanība.

Katrā no konferencēm tiks pievērsta īpaša uzmanība kādam no medijpratības aspektiem. 7.aprīlī Liepājā tiks aplūkota pedagogu, žurnālistu un vecāku loma medijpratības stiprināšanā, 10.aprīlī Rēzeknē tiks diskutēts par medijpratību Latvijas pierobežā un 11.aprīlī Valmieras konferences uzsvars ir uz digitālo pasauli, tostarp, komunikāciju sociālajos medijos. Savukārt 24.aprīlī Rīgā paredzēts konferenču cikla noslēgums, kurā tiks analizēta medijpratība izglītības satura, mediju industrijas un mediju lietotāju aspektā.

Konferenču apmeklējums ir bez maksas un tajās piedalīties ir aicināti visi interesenti, jo sevišķi žurnālisti, bibliotekāri, skolotāji un citi izglītības sistēmas pārstāvji, pašvaldību darbinieki un visi, kuru darbs ir saistīts ar informāciju un tās tālāku nodošanu auditorijai. Konferencēs tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un angļu valodā.

Medijpratības attīstībai ir veltīti KM izstrādāto Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāna 4.virziena pasākumi. Šogad notiks skolēnu un jauniešu debates par medijpratības aspektiem, veikts pētījums – socioloģiska aptauja – lai pirmoreiz Latvijā noskaidrotu iedzīvotāju medijpratību. Š.g. otrajā pusē paredzēts iztulkot starptautisku labās prakses paraugu – mācību materiālu, kas noderēs pedagogiem un skolēnu vecākiem, lai runātu ar bērniem par mediju gudru lietošanu.

PDF Semināra programma

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.