Konkursā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” atbalstīti 10 projektu pieteikumi

Piektdiena, 31. marts
2017. gada 28.martā noslēdzās RTA projektu konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”. Projektu konkursā tika atbalstīti desmit projekti par kopējo summu 15 715 EUR.

Atbalstītie projektu pieteikumi:

  1. „Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas” (projekta vadītājs Dr.sc.ing. Ļ.Lazovs);
  2. „Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums” (projekta vadītāja Dr.biol. R.Tretjakova);
  3. „Jauni funkcionāli kompozītmateriāli no oglekļa šķiedras un šķiedraugiem” (projekta vadītājs Dr.geol J. Prols);
  4. „Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” (projekta vadītāja Dr.oec. L. Litavniece);
  5. „Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē” (projekta vadītāja Dr.paed. Ž. Truskovska);
  6. „Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)” (projekta vadītāja Dr.oec. L. Litavniece);
  7. „S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „ŁOTYSHE INFLANT POLSKICH”(Poļu Inflantijas latvieši) 1.DAĻAS izdošana” (projekta vadītāja Dr.philol. A. Juško-Štekele);
  8. „Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanās procesā” (projekta vadītājs Dr.sc.ing. Ļ.Lazovs);
  9. „Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta” (projekta vadītājs Dr.sc.ing. A. Martinovs);
  10. „Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos” (Dr.oec. A. Zvaigzne).

Projektu īstenošanu ir plānots uzsākt nedēļas laikā no rezultātu paziņošanas.

Sandra Murinska-Gaile,

Zinātņu daļas vadītājaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu