Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā ķīniešu valodas kursus

Pirmdiena, 14. septembris, 2015
Jau trešo gadu Rēzeknē ar LU Konfūcija institūta un RA Mūžizglītības centra atbalstu tiek organizētas ķīniešu valodas nodarbības.

Kursos tiek apgūta arī kaligrāfija, notiek lekcijas un aktivitātes, kas saistītas ar Ķīnas tradicionālo kultūru. Starpniekvaloda (instrukciju valoda): angļu. Uz kursiem tiek aicināti vidusskolēni, studenti, RA darbinieki un citi interesenti gan bez ķīniešu valodas zināšanām, gan ar priekšzināšanām.

Šajā studiju gadā Rēzeknes Augstskolā ir ieradusies valodas skolotāja no Ķīnas Liang Mingxuan (Larya). Nodarbības notiks Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115) no 2015. gada oktobra līdz decembrim darbdienu vakaros. Nodarbību laiki tiks saskaņoti atbilstoši klausītāju vēlmēm un iespējām.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centra apliecības. Klausītājiem arī tiek dota iespēja kārtot eksāmenu Latvijas Universitātes Konfūcija institūtā, rezultātus apstiprina Ķīniešu valodas institūtā Ķīnā, tiek izsniegts Latvijas Universitātes Konfūcija institūta sertifikāts.

Pieteikšanās notiek līdz 28. septembrim. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapa pieejama RA mājas lapā http://www.ru.lv/mic_aktualie_kursi, e-pasts: antra.klavinska@ru.lv.

Antra Kļavinska,

RA MIC starptautiskās mūžizglītības un tālmācības projektu koordinatoreRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.