RTA Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēde

Ceturtdiena, 30. marts, 2017
2017. gada 24. aprīlī plkst. 12.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā(RTA) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105.telpā Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē IMANTS ZAREMBO aizstāvēs promocijas darbu "Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija" Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.
Oficiālie recenzenti

LZA akadēmiķis, prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Rīgas Tehniskā universitāte, prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters, Rīgas Tehniskā universitāte, asoc. prof., Dr.sc.ing. Liana Napalkova, Barselonas Autonomā universitāte (Universitat Autonoma de Barcelona), Spānija

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājaslapā http://www.rta.lv/bibl_promocijas_darbiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.