Seminārā izvērtē projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus

Ceturtdiena, 30. marts, 2017
Liepājas Universitātē 23., 24. un 25. martā notika valsts pētījumu programmas projekta “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) apaļā galda darba seminārs “Projekta īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 4. pārskata periodā (2017)”.

Projekta INOSOCTEREHI galvenais mērķis ir saistīts ar sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpēti un problēmu risināšanu, nodrošinot starpdisciplinaritāti un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, kā arī cilvēkdrošības, tai skaitā cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, jomā.

Valsts pētījuma programmas īstenotāji ir Rēzeknes Tehnonoģiju akadēmijas Personības socializācijas pētījumu institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts.

Izglītības un zinātņu institūta pētniece Dina Bethere informē: “Projektā ir iesaistītas vairākas skolas dažādos Latvijas reģionos. Tā ietvaros ir veikts empīriskais pētījums, kurā bija iesaistīta arī Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola. Skolās tika veikta pusaudžu līdzsvara sajūtas fiziskā līdzsvara izpēte, kam sekoja datu apkope. Projekta ietvaros ir izstrādāta zinātniska monogrāfija –  tas ir vairāku autoru darbs, kuru ir izstrādājuši un recenzējuši arī  mūsu universitātes pētnieki. Tiek domāts par metodisko materiālu aprobāciju. Nākotnē plānots projektā iesaistīt vairāk skolu. Vienmēr ir labi būt valsts pētniecības apritē, kā arī sadarboties ar citām Latvijas augstskolām. Svarīgi ir radīt zinātnisku vērtību, kas ir tieši Latvijas vidē izpētīta un radīta atbilstoši tam, kādas ir vietējās vajadzības, nevis pārņemta, piemēram, ārzemju pieredze.”

Valsts pētījuma programmas projekta INOSOCTEREHI darba semināra Liepājas Universitātē rezultāti ir ne tikai turpmākie darbības plāni, bet arī zinātniskās literatūras dāvinājums Liepājas Universitātes bibliotēkai no Rēzeknes Tehnonoģiju akadēmijas Personības socializācijas pētījumu institūta vadītājas Veltas Ļubkinas.  

 Raksta avots: www.liepu.lv (Zane Jansone, Sabiedrisko attiecību daļa)Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.