VDK izpētes konference "1984"

Ceturtdiena, 23. marts, 2017
LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotā konference «1984» notiks Rēzeknē 2017. gada 24. un 25. martā sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu. Konferencē notiks diskusija par Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā.

Tiešraides translācija:

   

 2017. gada 24. martā konferencē paredzēti Dienviddānijas universitātes, Stokholmas universitātes, Latvijas Universitātes pētnieku un stipendiātu referāti, 2017. gada 25. martā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas diskusija «Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā 2018. gada maijā», kuru vadīs Latvijas Universitātes asociētais profesors Dr. sc. pol. Ivars Ījabs un kurā piedalīsies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji, Rēzeknes novada pašvaldības pārstāve, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja un Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pārstāvji Dr. hist. Raimonds Cerūzis, M. hist. Bonifācijs Daukšts, Dr. philol. Inguna Daukšte-Silasproģe, Dr. iur. Jānis Lazdiņš, citi komisijas locekļi, M. sc. pol. Veiko Spolītis un citi tautas priekšstāvji 12. Saeimā. Ievērojot ierobežoto vietu skaitu, 25. marta diskusijai aicinām pieteikties vdk@lu.lv un zvanot komisijas sekretārei Martai Starostinai +37129436030.

Konferencē piedalīsies, piemēram, Dienviddānijas universitātes (Dānijas Karaliste) Vēstures institūta pētnieks, Ph. D. Tomass Vegeners Frīss (Thomas Wegener Friis) ar ziņojumu Espionage from a divided past – writing Cold War history of Baltic region together, Stokholmas universitātes (Zviedrijas Karaliste) un LPSR VDK zinātniskās izpētes komsiijas pieaicinātā eksperte, pētniece Ph. D. Lilita Zaļkalne (Zviedrijas Karaliste) ar ziņojumu VDK laikraksts «Dzimtenes balss» un tā pielikumi, Vidzemes augstskolas rektors, komisijas pieaicinātais eksperts, pētnieks Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas rektors, LPSR VDK finansējuma avoti un apjomi okupētajā Latvijā no 1946. gada līdz 1990. gadam; Bijušo VDK darbinieku pensiju izmaksu avoti un apjomi no 1946. gada līdz 1990. gadam, komisijas pieaicinātais eksperts, pētnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs ar ziņojumu Pretošanās kustība nacionālsociālistiskās Vācijas okupētajā Latvijā no 1941. līdz 1945. gadam LPSR Valsts drošības komitejas krimināllietās, kā arī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Dr. philol. Ieva Kalniņa ar ziņojumu PSRS Literatūras fonda Latvijas Republikāniskā nodaļa, Latvijas Padomju rakstnieku savienība un LPSR Valsts drošības komiteja. LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pētniece Dr. hist. Ilze Jermacāne ziņos par pētījumu LPSR Valsts drošības komitejas krimināllietas par valūtas spekulāciju, valūtas aprites normu pārkāpšanu no 20. gadsimta sešdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem, kā arī uzstāsies citi referenti.


Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns informēs par savu pētījumu Latvijas Republikas tiesu nolēmumu, kuros ir konstatēts sadarbības fakts ar LPSR Valsts drošības komiteju, analīze. Konferencē komisijas locekle, reliģiju pētniece Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ziņos par PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR arhīvs no 1970. gada līdz 1991. gadam, savukārt komisijas loceklis, pētnieks Dr. hist. Uldis Krēsliņš, LPSR Valsts drošības komiteja un tās piesegorganizācija Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1. nodaļa, bet komisijas loceklis Dr. hist. Jānis Taurēns informēs par tematu LPSR Valsts drošības komitejas ārštata darbinieku (aģentu) un informatoru identitātes un tiesas procesi par sadarbības fakta ar LPSR VDK konstatēšanu: apspriešana presē un publiskajā telpā. M. hist. Arturs Žvinklis un Vineta Blitsone informēs par savāktajām čekistu biogrāfiskajām ziņām Latvijas Nacionālajā arhīvā referātā LPSR Valsts drošības komitejas vadošo darbinieku LKP CK nomenklatūras personu lietas no 1970. gada līdz 1991. gadam, arī tieslietu ministra padomnieks M. iur. Linards Muciņš referēs par tēmu Rakstāmgalda slepkavu noklusētās un viltotās biogrāfijas: LPSR IeTK-IeM un LPSR VDTK-VDM-VDK vadītāju īstās dzīves gaitas.

Būs iespējams noklausīties arī citus ziņojumus, piemēram: M. hist. Mārtiņš Dātavs, LPSR Valsts drošības komitejas loma un metodes pretpadomju  jaunatnes organizāciju likvidēšanā divdesmitā piecdesmitajos un astoņdesmitajos gados: kopīgās un atšķirīgās iezīmes, Latvijas Universitātes maģistrante B. art., Signe Irbe, LPSR Valsts drošības komiteja un LPSR Mākslinieku savienība no 1944. gada līdz 1991. gadam, Latvijas Universitātes maģistrante, B. hist. Agnija Ruhocka, LPSR Valsts drošības komitejas Bauskas nodaļas darbība no 1985. gada līdz 1991. gadam, B. hist. Marta Starostina, Valsts akciju sabiedrība «Intūrists» Rīgas nodaļas un PSRS Ministru Padomes Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes Rīgas nodaļas personālijas sadarbībā ar citām LPSR Valsts drošības komitejas piesegstruktūrām: Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, Starptautisko jūrnieku klubu, Rīgas rajona zvejnieku kolholzu «9. maijs», Rīgas rajona kolhozu «Ādaži»”, LPSR Patērētāju biedrību savienības Rīgas rajona sabiedriskās ēdināšanas apvienību un Rīgas starprajonu zvejnieku patērētāju biedrību, Latvijas Universitātes maģistrantes, B. philol. Kristas Annas Belševicas, izpētīto LPSR Valsts drošības komiteja un teātris; LPSR Teātra biedrība, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorants, M. hist. Ojāra Stepena, LSPR Valsts drošības komiteja un LPSR Komponistu savienība (Latvijas Padomju komponistu savienība) no 1944. gada līdz 1991. gadam, kā arī citus ziņojumus par komisijas veiktajiem pētījumiem.

Konferences programma 2017. gada 2. marta versijā 24. un 25. martam pieejama šeit.

Konferences redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs Dr.hist., Dr.hist. h.c. (LZA) Kārlis Kangeris +37126366696, redakcijas kolēģijā: priekšsēdētāja vietniece Dr.iur. Kristīne Jarinovska +37129777788, Mēlis Maripū (Meelis Maripuu, Igaunijas Republika) un Arūns Bubnis (Arunas Bubnys, Lietuvas Republika).Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.