Rēzeknes Augstskolas studentiem ir iespēja pieteikties LU Fonda mecenātu stipendijām

Piektdiena, 11. septembris, 2015
Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendijām 2015./2016. akadēmiskajam gadam var pieteikties līdz 30.septembra plkst. 23:59, aizpildot on-line pieteikuma anketu fonda mājas lapā www.fonds.lv. Rēzeknes Augstskolas studenti var pretendēt uz SIA „Groglass” stipendiju un uz stipendijām, ko izveidojušas pašvaldības.

SIA „Groglass” stipendija ir izveidota, lai veicinātu fizikas un ķīmijas studentu zināšanu papildināšanu un nostiprināšanu par tehnoloģijām, kas saistītas ar optisko pārklājumu veidojošo plāno kārtiņu iegūšanu. Stipendija tiek piešķirta pilna laika maģistra līmeņa studentiem (2.kurss), izvēloties maģistra darba tēmas, no uzņēmuma piedāvātām.

Stipendijas apmērs: EUR 1000/ak.gadā (EUR 700 apmērā studentam un EUR 300 (pirms nodokļu nomaksas) apmērā darba vadītājam).

Pieteikties stipendijai var Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes maģistranti, aizpildot on-line pieteikuma anketu LU Fonda mājas lapā: http://www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai/pieteikumu-anketa/.

Prasības pretendentiem:

  • Studenta sekmju vidējais vērtējums iepriekšējā akadēmiskajā gadā virs 7 ballēm (atbilstoši universitātes sistēmā norādītajam).
  • SIA „GroGlass” izvēlētās maģistra tēmas izvēle un pamatojums – struktūra (maksimums divas A4 lapas Word formā). SIA „GroGlass” piedāvātās maģistra darba tēmas meklējiet stipendijas sadaļā www.fonds.lv: http://www.fonds.lv/stipendijas/jauno-petnieku-stipendijas/eksaktajas-zinatnes/groglass-cietvielu-fizikas-stipendija/
  • Pretendents nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt darba attiecībās ar SIA „GroGlass”

LU Fonds turpina sadarbību ar Latvijas pašvaldībām, piešķirot stipendijas novadā deklarētajiem studentiem. 2015./2016.ak.gadā uz stipendijām būs iespēja pretendēt Jelgavas, Saldus, Salaspils un Engures jauniešiem, kas šogad absolvēja vidējo mācību iestādi un ir iestājušies kādā no Latvijas augstskolām.

Pavisam LU Fonda mecenāti šogad ir izveidojuši 23 dažāda veida stipendijas, nodrošinot iespēju saņemt atbalstu 99 studentiem. Vienas stipendijas apmērs ir 700 - 5 000 eiro akadēmiskajā gadā. Kopā LU Fonds plāno izmaksāt stipendijās vairāk nekā 258 000 eiro, no kuriem 46 200 EUR sastādīs Kristapa Morberga stipendijas. LU dižmecenāta stipendijas šogad varēs saņemt 14 LU, 6 RTU un 1 LMA students. Vienas stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/ak.gadā.

Šogad pirmo reizi tiks piešķirtas 3 jaunas stipendijas: advokātu biroja "Eversheds Bitāns" un zvērināta advokāta Māra Vainovska stipendija „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā” pētījuma veikšanai tiesību zinātnē; divas stipendijas maģistra darba uzrakstīšanai piedāvā SIA „Groglass”, kā arī pirmo reizi tiks piešķirta Vairas Vīķes-Freibergas stipendija studentiem bāreņiem, kas uzsāk savas studijas Latvijas Universitātē.

Sīkāku informāciju par šogad pieejamām stipendijām ir iespējams atrast www.fonds.lv sadaļā Stipendijas.

Papildu informācija

Nataļja Kornišova

Latvijas Universitātes Fonds

+371 67244120, natalja.kornisova@fonds.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.