No dizaina idejas līdz reālam produktam

Pirmdiena, 13. februāris, 2017
Janvāra beigās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) maģistra diplomus saņēma astoņas studiju programmas „Dizains” absolventes.

Maģistra darbos, kas tika izstrādāti interjera dizaina, grafiskā dizaina un modes dizaina jomās, tika apliecinātas zinātniski pētnieciskā un profesionālā darba zināšanas un prasmes. Virzoties uz rezultātu, maģistra darba tēmas studiju laikā tika aprobētas trijās zinātniskajās konferencēs, kas deva labu pamatu pirmsprojektēšanas posma uzdevumu izpildei – vēsturiskās un esošās situācijas analīzei, pasūtītāja vajadzību un tirgus segmenta izpētei u.tml.

Katra maģistra darba sastāvdaļa ir oriģināla dizaina projekta risinājums. Šoreiz grafiskajā dizainā tika izstrādāta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas vizuālā identitāte (autore D.Poševa), RTA mājaslapas, izstāžu stenda un brošūras dizains (aut. I.Kukule). Savdabīgu risinājumu auduma apdrukai piedāvāja A.Ignatoviča. Interjera dizaina jomā ieguvēji būs Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, realizējot V.Sarmules izstrādāto projektu, kas aktualizē aktīvā dizaina klātbūtni skolas vidē. J.Keiviša interjera projektā prezentēja savu skatījumu uz vēsturiskās sarkano ķieģeļu arhitektūras ēkas (Surmoņina nama) izmantošanu mūsdienās. Modes dizaina projektos tika pārstāvētas divas diametrāli pretējas tēmas. S.Mežinska demonstrēja stingri reglamentos balstītos robežsardzes ikdienas formas tērpu paraugus, savukārt Z.Kačkānes tērpu kolekcija „MaaM” apliecināja autores radošu skatījumu uz tērpu materiāliem un transformāciju variācijām.

Paldies jāteic visiem studiju programmas docētājiem un īpaši maģistra darbu vadītājiem D.Apelei, A.Bulim un I.Mendziņai par produktīvo darbu.

Lai iegūtais maģistra grāds dizainā rosina jauniem radošiem izaicinājumiem!

Aina Strode,

profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” direktore

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.