Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās ziemas uzņemšana

Piektdiena, 10. februāris, 2017
Līdz 23.februārim turpinās dokumentu pieņemšana studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA).

Reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām šādās RTA studiju programmās:

Pamatstudiju programmā (pēc vidējās izglītības iegūšanas)

Inženieru fakultāte:

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Būvniecība” (nepilna laika studiju ilgums 3,5 g.)

Reģistrējoties pamatstudijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 2 fotokartiņas (3x4);
 • pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti); ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

 

Augstākās izglītības studiju programmās (pēc augstākās izglītības iegūšanas):

Inženieru fakultāte:

 • Profesionālā maģistra studiju programma “Vides aizsardzība” (Pilna laika studijas 1,5; 2 g.)
 • Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” (Pilna laika studijas 1,5; 2 g.)
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (Pilna laika studijas 1,5; 2 g.)
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģija” (Pilna laika studijas 2 g.)
 • Doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”
 • Doktora studiju programmā „Vides inženierzinātne”

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē:

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Reģionālā plānošana un attīstība” (Pilna laika studijas 1,5 g.)

Reģistrējoties maģistra studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • diploma par augstāko izglītību un tā pielikuma kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • 1 fotokartiņu (3x4);
 • dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopija (personiski uzrādot ID karti);

ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

Reģistrējoties doktora studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegums;
 • maģistra diploma kopija ar pielikumu, uzrādot dokumentu oriģinālus;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • pētnieciskā darba tēmas apraksts/referāts;
 • zinātnisko un praktisko sasniegumu apliecinošie materiāli;
 • 1 fotokartiņa (3x4);
 • pases kopija (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski uzrādot ID karti);
 • ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Dokumentus studijām var iesniegt, ierodoties klātienē:

Inženieru fakultātē – Atbrīvošanas alejā/ K-4 (IF), 313.telpa; tālr. 26443015

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē – Atbrīvošanas alejā 115, 219.telpa; tālr. 28328091

vai elektroniski reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālruņiem 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot uz e-pastu: Alvine.Kazinika@ru.lv vai iveta.volkova@ru.lv

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.