Vācu valodas diena Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā

Ceturtdiena, 9. februāris, 2017
Jebkura valoda ir bagātība, kas katram no mums paver plašas iespējas iepazīt gan citu tautu kultūru, gan gūt plašākas iespējas karjeras izaugsmē. 24. janvārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika saistošs un aktivitātēm bagāts pasākums – Vācu valodas diena, kurā piedalījās vairāk nekā 30 vidusskolēni un viņu skolotāji no dažādām Latgales un Vidzemes skolām.

Pirms turpinu vēstījumu par to, kā pagāja pasākums, ir jāpiemin, ka pagājušā gada decembrī es biju pedagoģiskajā praksē ATV un pasniedzu angļu valodas stundas 10. klasē, kur mācās talantīgi, motivēti, atjautīgi un enerģiski jaunieši, kā arī organizēju viktorīnu “Latviešu un latgaliešu Ziemassvētku tradīcijas” skolas Ziemassvētku pasākuma ietvaros. Izaicinošais un aizraujošais darbs ar skolēniem man sagādāja patiesu prieku un gandarījumu, un tāpēc es labprāt pieņēmu vācu valodas skolotājas D. Šubrovskas piedāvājumu piedalīties Vācu valodas dienas aktivitāšu sagatavošanā un vadīšanā.

Pasākumā piedalījās skolēni no Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Dagdas vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Līvānu 1. vidusskolas un Riebiņu vidusskolas. Pasākumu atklāja ATV skolēni Rūdolfs Čeirs, Kārlis Orenītis, Jūlija Vaņkova, Laura Jurāne un Jānis Trubovičs, kas ar nelielas lugas palīdzību ļāva skatītājiem saprast, ka skolā īpašs uzsvars tiek likts uz STEM jomas priekšmetiem – matemātikas un dabaszinātnēm –, taču tiek padziļināti apgūtas arī svešvalodas. Priekšnesuma noslēgumā R. Čeirs izteiksmīgi nodziedāja vācu rokgrupas “Rammstein” dziesmu “Ohne dich” (“Bez tevis”).

Lai dalībnieki gūtu priekšstatu cits par citu, katras skolas komanda bija sagatavojusi savas skolas prezentāciju. Ikvienam bija interesanti uzzināt, kas katrā skolā ir īpašs, kā skolēni apgūst tieši vācu valodu un kāda ir sadarbība ar Vāciju. Turpinājumā vairāku stundu garumā tika organizētas dažādas aktivitātes: tika dziedāts un dejots vācu reps, atpazītas Vācijas pilsētas un zemes, spēlēts domino, veidota Vācijas ģeogrāfisko nosaukumu karte, atpazītas Vācijas slavenības un Vācijas zemju nacionālie ēdieni, savukārt komandu kapteiņiem bija jāsacenšas ātrrunas konkursā. Tā jaunieši atkārtoja zināšanas, kuras tika iegūtas vācu valodas, literatūras, vēstures, kulturoloģijas, matemātikas, fizikas un informātikas stundās, demonstrēja savu radošumu un analītiskās domāšanas iemaņas un ieguva jaunus draugus.

Pasākuma noslēgumā notika godalgoto vietu ieguvēju un komandu kapteiņu apbalvošana. Kapteiņiem tika piešķirtas tādas nominācijas kā “nopietnākais”, “precīzākais”, “drosmīgākais” un citas. Visi dalībnieki saņēma patīkamas un noderīgas balvas. Pirms smaidošie skolēni un viņu skolotāji devās ekskursijā uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, visi tika aicināti uz fotografēšanos. Draudzīgā atmosfēra ATV aktu zālē, dalībnieku pozitīvās atsauksmes un Vācu valodas dienas laikā uzņemtās fotogrāfijas liecina, ka tā bija ļoti labi saplānota un organizēta. Tas rada domu, ka šādiem pasākumiem, kas ne vien popularizē svešvalodu apgūšanu, bet arī nostiprina sadarbību starp Latgales un Vidzemes izglītības iestādēm, ir jākļūst par ATV tradīciju.

RTA 4. kursa studente Evija RomislavaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.