RTA lektors, pētnieks Pāvels Narica ieguvis fizikas doktora grādu

Otrdiena, 7. februāris, 2017
2017. gada 3.februārī Daugavpils Universitātē notika Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu fizikas doktora (Dr.phys) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja PĀVELS NARICA.

Promocijas darba tēma „Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizācija”.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:  Dr.sc.ing., prof. Lyubomir Lazov (RTA vadošais pētnieks).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) kolektīvs sveic RTA Inženieru fakultātes lektoru, pētnieku  Pāvelu Naricu, vēlot  aktīvu tālāko darbību. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.