Tiek izsludināta pieteikšanās projektu konkursam „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”

Ceturtdiena, 2. februāris, 2017
Lai sekmētu RTA prioritāro pētniecības virzienu attīstību un zinātniskās kapacitātes pieaugumu, RTA Zinātnes padome izsludina projektu konkursu „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai”.

Konkursā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” var piedalīties RTA pētnieku grupa, kuras vadītājs ir zinātniskā personāla pārstāvis ar doktora grādu, tajā iekļauti divu dažādu zinātņu nozaru pārstāvji, RTA studējošie un vismaz viens sadarbības partneris.

Šogad projektā tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar reģionam vai zinātņu nozarei svarīgu problēmu risinājumu:

  • Jauna prototipa/ produkta/ tehnoloģijas izstrāde.
  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte, biznesa, attīstības un mārketinga plānu izstrāde, kas satur informāciju par to, kā pakalpojumu, inovatīvo produktu vai tehnoloģiju tiek plānots ieviest tirgū (komercializēt).
  • Līdzfinansējums pasūtījuma pētījuma veikšanai.
  • Datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas izdevumi.
  • Publicitātes pasākumu nodrošināšana, tai skaitā izdevumiem, kas rodas jauna produkta, pakalpojuma komercializācijas procesā.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz RTA Zinātņu daļā līdz 2017. gada 28. februārim plkst. 17.00. Zinātņu daļā.

Papildu informācija: sandra.murinska@ru.lv

WORD Projektu konkursa noteikumiRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.