Latgales kongresa simtgadei veltītā konferencē Ludzā sprieda par Latvijas ilgtspējas dimensijām

Otrdiena, 31. janvāris, 2017
Ludzas Tautas namā, 27.janvārī notika praktiskā konference „Kā sasaistīt vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību? Latgales novadu pieredze”.

Konference tika rīkota multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitātes ietvaros.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”.

Projekta īstenošanas gaitā tiek rīkoti forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā, Madonā un Līvānos, kā arī tiek veidota Rāznas nacionālā Dabas parka desmitgadei veltīta izstāde.

Pasākumos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Konferencē Ludzā dažādu nozaru un institūciju pārstāvji sprieda par pašvaldību, dabas aizsardzības institūciju un uzņēmēju interešu līdzsvarošanas izaicinājumiem, lai nodrošinātu reģionālās attīstības, vides aizsardzības un ekosistēmu ilgtspēju Latgalē un Latvijā. Īpaša uzmanība tika pievērsta jaunām biznesa nišām, kuras var radīt, ievērojot aprites ekonomikas principus, racionāli izmantojot dabas resursus un procesos piesaistot augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, kopīgi cenšoties panākt pievienotās vērtības radīšanu.

Atslēgas vārdi, kas raksturoja konferences saturu ir šādi - izglītība (vispārējā, vidējā un augstākā, kā arī citas izglītības pakāpes formālā un neformālā), pētniecība, vides izglītība, vides aizsardzība (ekosistēmu saglabāšana, vides tehnoloģiju attīstība), ilgtspēja.

Komentējot temata aktualitāti, Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja konferences ievadā norādīja: “Šis gads ir ārkārtīgi svarīgs gan Latgalei, gan Latvijai. Pirms simts gadiem Latgales kongresā tika lemts par to, kā nākotnē attīstīsies Latgale. Mūsu šībrīža galvenais izaicinājums ir panākt, lai novads būtu piepildīts ar cilvēkiem. Mūsu pašvaldību darbs ir vērsts uz cilvēku labklājības līmeņa celšanu. Tieši darba vietas un uzņēmējdarbība rada pārliecību par rītdienu. Tāpēc, šīs konferences būtiskākais jautājums ir rast risinājumus, kā saglabāt dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, kā sadarboties pētniekiem, zinātniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem un kopīgi sniegt pienesumu katra novada izaugsmei. Esmu patiesi gandarīta, ka šājā konferencē piedalās tik plašs un erudīts ekspertu loks”.

Uzsverot Ludzas konferences nozīmīgumu Iveta Šteinberga, Lavijas Universitātes asociētā profesore atzīst: “Ludzas konference sniedza ļoti praktiskus ieguvumus, jo pašvaldību cilvēki, valsts aizsardzības institūcijas, komersanti un zinātnieki, tostarp augstāko izglītību iestāžu pārstāvji, lai arī atbildīgi dara savu darbu, tomēr katrs dzīvo savā informatīvajā telpā un ikdienā reti satiekas. Konference parādīja cik būtiskas ir šādas debates, lai veicinātu sadarbību un valsts veiksmīgu attīstību dažādos līmeņos”.

Ludzas konferencē piedalījās vairāk nekā septiņdesmit dažādu nozaru un institūciju eksperti – nozaru ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, augstskolu un zinātniski pētniecisko institūciju pārstāvji, studenti. Viņu vidū – Alīna Gendele, Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, Andrejs Krasņikovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Andrejs Ceļapīters, Madonas novada domes priekšsēdētājs, Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja, Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību apvienības priekšsēdētājs, Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta BIOR direktors, Ričards Derkačs, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Jevgeņijs Lukašenoks, SIA „LatCosmetics” valdes priekšsēdētājs, Marina Petrova, SIA „LatCosmetics” ražošanas vadītāja, Iveta Šteinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, Edgars Romanovskis, SIA “Latgales dārzeņi un loģistika” valdes loceklis, Regina Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja, Andris Nātriņš, Latvijas Inovatoru apvienības valdes loceklis, Eiženija Matiļeviča, Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja.

Konferencē ekspertu izteikto svarigāko secinājumu un priekšlikumu apkopojums  tiks publicēts dažādos plašsaziņas līdzekļos.

Projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” nākamā iniciatīva konference „Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai” notiks Madonā 2017. gada 17. februārī.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atcerei un Latvijas simtgadei un tā noslēguma forums “Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28.aprīlī Rēzeknē.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Andra Mangale
projekta koordinatore
20010211Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.