Līdz 1. februārim var pieteikt referātus Latgales Simtgades kongresam

Otrdiena, 31. janvāris, 2017
5. maijā un 6. maijā notiks Latgales Simtgades kongress. Līdz 1. februārim vēl ir iespēja pieteikt referātus konferencei.

Konferences darba valodas: latgaliešu, latviešu, angļu, krievu, vajadzības gadījumā nodrošinot tulkojumu.

Konferences norises vieta: 5. maijā – Latgales vēstniecība „Gors“, Pils iela 4, Rēzekne; 6. maijā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne. Vairāk informācijas par kongresu un pieteikuma anketa pieejama www.rta.lv.

Piesakot tēmas un izstrādājot tēzes kongresam, jāpārdomā un jānovērtē sava piedāvājuma aktualitāte konkrētas nozares un Latgales reģiona attīstības kontekstā Latvijas un Eiropas kultūras, izglītības, tautsaimniecības telpā. Aicinām aktīvi iesaistīties mērķtiecīgu priekšlikumu izstrādē reģiona attīstības kāpināšanai.

Ņemot vērā starpdisciplināro pētījumu pieaugumu un nozīmīgumu arī Latgales reģiona problēmu risināšanā, gaidīsim pieteikumus, kas respektē mūsdienu zinātnes attīstības tendences un padziļina mūsu informētību un sapratni humanitārajās (valodas, kultūrvēstures, folkloristikas, literatūrzinātnes), sociālajās (reģionālā ekonomika, demogrāfija, uzņēmējdarbība, likumdošana, drošības jautājumi u. c.) un inženierzinātnēs (vides, informācijas tehnoloģijas, būvniecība u. c.).

Kongresā aicināti piedalīties arī politiķi un dažādu jomu praktiķi – gan ar referātiem, gan lietišķām tēmām diskusijām. Iecerēts, ka Latgales attīstībai aktuāli zinātniskie priekšlasījumi mīsies ar neskaidru vai strīdīgu jautājumu publisku apspriešanu, lai kongresa gaitā izstrādātu un apspriestu rezolūcijas pamatpunktus un to noslēgtu ar konkrētiem priekšlikumiem tautsaimniecības, drošības, kultūras, izglītības, valodas un plašsaziņas līdzekļu politikas attīstībai.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.