Latvijas simtgades svinības iesāksies ar Latgales Simtgades kongresu

Pirmdiena, 23. janvāris, 2017
20. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika Latgales kongresa simtgades pasākuma darba grupas sanāksme, kuru vadīja kultūras ministre Dace Melbārde. Pēc tās plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar Latvijas valsts simtgades kopējo programmu un pasākumu plānu un Latgales kongresa simtgades plānu.

Latvijas valsts simtgades programmas konceptuālais ietvars izveidots pieciem gadiem, aptverot laika posmu no 2017. gada maija līdz 2021. gada janvārim, izceļot galvenos, ar valsti saistītos notikumus un personības.

Latvijas simtgades stāsts tiks uzsākts 2017. gadā, velkot paralēles ar pirms 100 gadiem notikušo Latgales kongresu. Latgales kongresa simtgade ir Latvijas valsts simtgades iesākuma galvenais akcents, jo tieši Latgales pirms simts gadiem pieņemtais lēmums apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti ir aizsākums neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanai.

Atzīmējot šo vēsturisko notikumu, kas kļuva par pagrieziena punktu ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti, notiks Latgales Simtgades kongresa plenārsēde, kurā tiks izvērtētas Latgales attīstības tendences un sniegti ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras laikā tikts prezentēti jaunieguvumi pētniecības procesā un notiks zinātniskā diskusija „1917. gada Rēzeknes kongresa vēsturiskā un juridiskā nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē”.

Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē būs Latgales Simtgades kongress un Latgaliešu valodas nakts. Tiks atklāta īpaša Latgales kongresa simtgadei veltīta izstāde Latgales kultūrvēstures muzejā, savukārt Latgales reģiona skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki vadīs Novadmācības mācību stundas.

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017. gada 4.maijā, Latvijas otrajā dzimšanas dienā. Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā un citviet pasaulē, turpinot Latvijas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki. Notiks tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus, ko pavadīs spēka dziesmas un citi atmiņās paliekoši notikumi.

6. maijā Daugavpilī notiks Tautu forums. Latgales kongresa simtgades programma turpināsies arī maijā un jūnijā ar starptautisko tēlniecības simpoziju un Starptautisko militāro orķestru festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas svētkiem Ludzā un Latgales mākslas svētkiem Višķos.

Latgales kongresa simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautņainās identitātes un vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības izpratni par to.

Pieteikumus 4. pasaules latgaliešu saietam "LATGALES SIMTGADES KONGRESS" var iesniegt līdz 2017. gada 1. februārim

https://goo.gl/HsjMRl (LV)

Pīteikuma anketys veidlopa atrūnama: https://goo.gl/NrVhCV (LTG)

Application form available: http://goo.gl/yLvZAC (ENG)

Анкета участника конференции доступна по адресу: https://goo.gl/qb2xv4 (RU)

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.