Autorizēties   |   Reģistrēties

Promocijas darba aizstāvēšana

Otrdiena, 24. Janvāris
2017. gada 17.februārī plkst. 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121.telpā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē aizstāvēs ALENS INDRIKSONS par tēmu "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā".

Oficiālie recenzenti: prof., Dr.habil.paed., Irēna Žogla (Latvijas Universitāte), Dr.paed. Aina Strode (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), prof., Dr.paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija).

 Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājas lapā www.ru.lvRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv