3. Starptautiskā biznesa foruma laikā tika risināti aktuāli jautājumi

Otrdiena, 24. janvāris, 2017
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte 20.janvārī organizēja 3.Starptautisko biznesa forumu „Starptautiskā biznesa pieredze studentiem, akadēmiskajam personālam un uzņēmējiem: Latvijas, Lietuvas un Polijas perspektīva” kopā ar Kaunas University of Applied Sciences (Lietuva) un Bialystok University of Technology (Polija). 4. Starptautiskais biznesa forums notiks jau nākošajā gadā Polijā.

Biznesa foruma idejas autore ir Kaunas University of Applied Sciences (Lietuva) Uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja Gelmina Motiejūnė, kas 2014.gadā piedāvāja iedibināt šādu forumu, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp trim mērķa grupām – akadēmisko personālu, studentiem un uzņēmējiem. Pirmais Biznesa forums notika 2015.gada 22.janvārī Polijā, 2.Biznesa forums notika 2016.gada 21.janvārī.

Šo gadu laiku, starp iepriekš minētajām augstākās izglītības iestādēm, ir izveidojusies cieša sadarbība, kas ir realizējusies gan kopīgi sagatavotajos ES projektos, gan arī aktīva sadarbība ERASMUS+ programmas ietvaros.

2.Biznesa forumā tika piedāvāts uzsākt īstenot kopīgu zinātnisko pētījumu “Patērētāju uzvedībā iepērkoties internetā Latvijā, Lietuvā, Polijā”. Rezultātā katrā valstī tika izveidota pētnieku grupa, kas aktīvi darbojās šī zinātniskā pētījuma īstenošanai. Kopumā tika savāktas vairāk nekā 1700 aptaujas anketas un pētījuma dati tika prezentēti šogad Biznesa forumā. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiks sagatavotas kopīgas zinātniskās publikācijas.

Biznesa foruma dalībniekiem bija iespēja  noklausīties lekciju un vairāk uzzināt par Solidāro ekonomiku, ko piedāvāja I.Belousa un Z.Skuja.

Pēcpusdienā foruma dalībnieki strādāja trīs sekcijās un katrā no tām risināja aktuālas un interesantas tēmas.

Tūrisma sekcijas vadītāja bija Rēzeknes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Šajā sekcijā norisinājās diskusijas par viesnīcu biznesu, lauku tūrismu un zīmoliem tūrismā.

Biznesa vides sekcijas vadītājs bija Latgales uzņēmējdarbības centra konsultants Valdis Mitenbergs. Šajā sekcijā bija iespēja vairāk uzzināt par Latvijas Investīciju Attīstības aģentūras jauno projektu Biznesa inkubatoriem, ko prezentēja Rēzeknes Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace. Par biznesa vidi stāstīja arī Polijas un Lietuvas pārstāvji.

Loģistikas un ražošanas sekciju vadīja RTA docente Lienīte Litavniece. Šīs sekcijas dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par RSEZ uzņēmumu “LEAX Rēzekne”, kur tā vadītājs Gints Jačuks prezentēja ļoti interesantu lekciju par veiksmes faktoriem, kad piegādes īstenošanas veids ir “tieši laikā”. Polijas un Lietuvas uzņēmēji iepazīstināja ar veiksmes faktoriem savos loģistikas uzņēmumos.

Jāpiebilst, ka Bialystok University of Technology (Polija) nākošajā akadēmiskajā gadā uzsāk īstenot projektu, kura ietvaros studentiem ir iespēja praktizēties uzņēmumos ārpus Polijas. Tā tika ievadītas sarunas, ka arī uzņēmēji no Lietuvas un Latvijas varētu iesaistīties šajā projektā.

Fotogrāfijas no foruma apskatāmas šeit.

RTA docente Lienīte LitavnieceRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.