Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” īstenojusi skolēnu nodarbinātības aktivitāti

Otrdiena, 8. septembris, 2015
No 13. jūlija līdz 7. augustam biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” (RAAA) īstenoja jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības pasākumu, piedāvājot vienam Rēzeknes skolēnam strādāt biedrībā. Konkursa kārtībā iespēja gūt pieredzi biedrībā tika dota Rēzeknes 1. vidusskolas (tagadējās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas) 12. klases skolniecei Emīlijai Zeltiņai.

Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības pasākumu pilsētā īstenoja „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (ARPC), finansējumu tam piešķīra Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Emīlija Zeltiņa ir atraktīva meitene, kura brīvprātīgi iesaistās gan savas skolas aktivitātēs, gan ārpus tās. Nolēmusi, ka vēlas papildināt savu darba pieredzi, meitene pieteikusies biedrības izsludinātajā vakancē. Rēzeknes Augstskolā viņa strādāja vidēji sešas stundas dienā. Mēneša laikā Emīlija aktīvi palīdzējusi organizēt un rīkot pasākumus, strādājusi ar bērniem ARPC nometnē „Zeimuļa zemē”, rakstījusi nelielus rakstus un iepazinusies ar cilvēkiem, kā arī veikli tikusi galā ar darba devēja sniegtajiem norādījumiem.

Emīlija stāsta: „Strādājot biedrībā kā brīvprātīgā, iepazinu lieliskus cilvēkus un ieguvu pirmo darba pieredzi, kā arī guvu ieskatu lietveža darbā un sabiedrisko attiecību speciālista profesijā, kas mani patiešām ieinteresēja. Lietderīgi pavadīju brīvo laiku vasarā un ieguvu jaunas zināšanas, kā arī padomus, kas noderēs arī nākotnē.” Jauniete uzskata, ka darba pieredze bijusi noderīga, jo viņa apguvusi ļoti daudz jaunu prasmju, zināšanu, pilnveidojusi savas līdzšinējās iemaņas. „Darba procesā man patika viss – katru dienu gāju ar smaidu uz darbu un arī no tā. Lielu grūtību ar uzdotajiem uzdevumiem nebija, pat ja radās kāda neliela aizķeršanās, tad man palīdzēja biedrības valdes locekle Lolita Kivleniece-Kuzņecova un RA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste Inga Kaļva. Tāpēc jāsaka liels paldies, ka varēju strādāt, izmēģināt savus spēkus. Kopumā man ļoti patika atrasties Rēzeknes Augstskolā, jo tur allaž valdīja pozitīva un brīva gaisotne. Bija interesanti strādāt Uzņemšanas komisijā un satikt daudzus pazīstamus cilvēkus, kuri izvēlējušies studēt augstskolā.”

E. Zeltiņa atzīst, ka, ja būtu iespēja vēlreiz šajā darbavietā strādāt, tad nedomājot izmantotu šādu iespēju. Jauniete stāsta arī par atziņām, kuras guvusi mēneša laikā, veicot dažādus pienākumus: „Lai sarīkotu skaistu pasākumu, ir jāiegulda liels darbs; darbs glābj no garlaicības un bezdarbības; pildot mazus darbiņus, lai arī cik nenozīmīgs tas sākumā šķistu, vari iepriecināt citus cilvēkus; nav labākas sajūtas par paveiktu darbu, kas sākumā šķitis neiespējams.”

Rudenī Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” organizēs ikgadējo pasākumu „Tēja ar darba devējiem”, kur ar domām, viedokļiem par šo pasākumu apmainīsies gan iesaistītie Rēzeknes jaunieši, gan darba devēji.
Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” skolēnu nodarbinātības programmā iesaistās jau otro gadu.

Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.