Erasmus+ studenti Rēzeknes Augstskolā vēlas pilnvērtīgi izbaudīt ikkatru studiju mirkli

Otrdiena, 8. septembris, 2015
Rēzeknes Augstskolā (RA) ir sācies jaunais studiju gads, un šajā semestrī savas studiju gaitas uzsāk arī 15 jaunieši no citām valstīm, kuri izmanto Erasmus+ apmaiņas programmas sniegtās iespējas.

Studenti no Vācijas, Turcijas, Francijas, Lietuvas, Slovākijas ir ieradušies Rēzeknē, lai iepazītu Latvijas kultūru, iegūtu jaunu pieredzi un zināšanas. Pirmās nedēļas laikā studenti jau ir paguvuši apmeklēt pirmās lekcijas, kopā ar mentoriem ir iepazinuši pilsētu un ir izveidojuši saliedētu kolektīvu.
Inženieru fakultātē studiju programmā „Programmēšanas inženieris” studēs divi turku studenti Busra un Saits. Rēzekni par savu Erasmus+ studiju vietu izvēlējušies, jo RA tiek piedāvāti priekšmeti, kuri viņiem šajā semestrī ir nepieciešami. Busra un Saits norāda uz studiju kvalitāti un pieredzējušajiem pasniedzējiem, kas ir RA pluss. Saits piebilst, ka Rēzekni izvēlējies arī tādēļ, lai uzlabotu krievu valodas zināšanas.

Vairums Erasmus+ studentu – Christians L. (Vācija), Christians P. (Vācija), Lucas (Vācija), Davids (Slovākija), Rasa (Lietuva), Viktorija (Lietuva), Hamza (Turcija), Tolgahans (Turcija), Clements (Francija) un Robels (Vācija) pārstāv Ekonomikas un pārvaldības fakultāti.
Lietuvietes Rasa un Viktorija, kuras plāno kļūt par policistēm, RA šajā semestrī studēs profesionālā bakalaura programmā „Robežapsardze”. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunietes izvēlējās Rēzekni, – tas ir netālu no mājām.
Hamza un Tolgahans ir topošie tūrisma jomas speciālisti, kuri Rēzeknē studēs arī pavasara semestrī. Tolgahans ieradās RA, jo šeit ir iespēja studēt visu gadu, ne tikai vienu semestri. Viņš atzīst, ka pašlaik ir neliels adaptācijas periods, jo puiši nāk no lielākām pilsētām un ir jāpierod pie jaunās vides. Viens no iemesliem, kāpēc tika izvēlēta Rēzekne, bija vēlme uzlabot ne tikai angļu, bet arī krievu valodu.

Clements no Francijas RA ekonomiku studēs divus semestrus. Rēzeknē Clements ieradās, jo vēlējās izmantot iespēju iepazīt kādu no Austrumeiropas valstīm, tās valodu, kultūru un tradīcijas. Savukārt Christians L. RA studēs menedžmentu, jo viņu uzrunāja iegūtā informācija par augstskolu.
Izglītības, valodu un dizaina fakultātē šajā semestrī studēs topošie skolotāji no Turcijas – Tayfuns un Gamze). Tayfuns plāno kļūt par pamatizglītības skolotāju sākumskolā. Gamze studē maģistra studiju programmā „Pedagoģija”. Gamze pēc pirmajām lekcijām secina, ka pasniedzēji un studenti ir ļoti jauki un atsaucīgi. Cilvēki ir pozitīvi un smaidīgi. Uz jautājumu „Kāpēc izvēlējies studēt RA?”, viņa atbild, ka „es neizvēlējos RA, RA izvēlējās mani”. Savukārt Tayfuns izvēlējās studēt RA, jo vēlējās izbaudīt atšķirīgo kultūru.

Erasmus+ studenti ir ļoti atvērti un pozitīvi. Vēlas pilnvērtīgi izbaudīt ikkatru studiju mirkli. Visi izsaka ļoti atzinīgus vārdus par RA, pirmkārt, tiek slavētas skaistās telpas un modernā infrastruktūra, otrkārt, atzinīgi vārdi tiek veltīti pasniedzējiem, studentiem un visiem cilvēkiem, kuri darbojas ar atbraucējiem.
Turpināsim vairot pozitīvo enerģiju un saglabāsim tikpat labu augstskolas tēlu, lai nākamajos semestros RA ierastos vēl vairāk Erasmus+ studentu!

Agita Papkova, RA 4. kursa studenteRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.