RTA zinātniskā granta projekta„Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē” rezultāti

Piektdiena, 23. decembris, 2016
Rēzeknes pilsētas galvenā iela – Atbrīvošanas aleja – ir vieta, kur notiek daudzveidīgi sabiedriskie pasākumi. Arī ikdienā sabiedriskā transporta pieturvietās rosās gan pilsētnieki, gan arī pilsētas viesi. Pilsētas vēsture ir daļa no katra Rēzeknes iedzīvotāja dzīves, tā ir daļa no pilsētas sabiedrības kultūras, tāpēc ir svarīgi, lai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskais personāls un studējošie popularizētu tās tēlu, aktīvāk iesaistoties sabiedrības izglītošanā.

Projekta mērķis bija aktīvi iesaistīties Rēzeknes pilsētas informatīvās un kultūrvides veidošanā, vienlaicīgi veicinot RTA dažādu nozaru pētnieku un studentu sadarbību ar pilsētas institūcijām.

Projekts tika īstenots no 2016.gada februāra līdz 2016.gada decembrim. Tā īstenošanā darbojās RTA docētāji (V. Čakša, A. Strode, V. Malahovskis), studiju programmu „Lietišķā vēsture”, „Interjera dizains” un maģistra programmas „Arhīvniecība” studenti. Sadarbības partneris bija Rēzeknes pilsētas dome, tās  struktūrvienības – Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka  un Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centrs.

 Rezultāti:

  1. Apkopota informācija un Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā atlasītas fotogrāfijas par nozīmīgākajiem kultūrvēstures objektiem Atbrīvošanas alejas 14 sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē.
  2. Izstrādāts informācijas stenda vizuālā un mākslinieciski estētiskā noformējuma projekts.
  3. RTA izdevniecībā veikta 26 informācijas stendu maketēšana un drukāšana.
  4. Nodrošināta informācijas stendu uzstādīšanu Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās.
  5. Rēzeknes pilsētas sabiedrībai un viesiem nodoti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās izvietotie plakāti, kuros atspoguļota informācija un ilustratīvais materiāls par pilsētas vēsturē un izaugsmē nozīmīgiem pagātnes un tagadnes objektiem, kas atrodas vai ir atradušies šo vietu apkaimē.

Projekta rezultāti apliecina RTA vietu, lomu un iespējas pilsētas labiekārtošanā un sabiedrības sociālās atmiņas uzturēšanā. Balstoties uz RTA akadēmiskā personāla un studentu pētniecību un radošo potenciālu, radītais produkts apliecina akadēmijas, pilsētas administrācijas, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka un Rēzeknes pilsētas Tūrisma attīstības centra sadarbības jaunas iespējas.

RTA zinātniskā granta dalībnieku grupaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.