RTA zinātniskā granta projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mutvārdu vēstures arhīva izveide” rezultāti

Piektdiena, 23. decembris, 2016
Mutvārdu vēsture ir īpaša un nozīmīga ar to, ka tajā sastopas un kopīgā vēstures pārdzīvojumā dalās visdažādākās sabiedrības grupas. Latgales reģiona augstskolās studentu izglītošanā un viņu pētniecisko iemaņu veidošanā īpaši svarīga šobrīd ir nacionālās vēstures politikas, masu un komunikatīvo pasākumu ietekmes uz reģiona iedzīvotāju domāšanu izpratne, ko nodrošina mutvārdu vēstures pētniecība.

     Projekts tika īstenots no 2016.gada februāra līdz 2016.gada decembrim. Tā pamatmērķis ir popularizēt mutvārdu vēsturi Latgales reģiona vēstures pētniecībā, izveidojot vēstures pētniekiem un interesentiem pieejamu studiju programmas „Lietišķā vēsture” mutvārdu vēstures ekspedīciju gaitā radīto RTA Mutvārdu vēstures (MV) arhīvu.

     Projekta īstenošanā darbojās RTA docētāji (I. Brīvere, V. Čakša, P. Grabusts, V. Malahovskis), studiju programmu „Lietišķā vēsture”, „Programmēšanas inženieris” un maģistra programmas „Arhīvniecība” studenti. Sadarbības partneri bija Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija ”Dzīvesstāsts”.

Projekta galvenie rezultāti:

  1. Studiju kursa „Sociālā atmiņa” ietvaros un Latvijas mutvārdu pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” un Daugavpils Universitātes mutvārdu vēstures centrā semināros tika apgūta mutvārdu vēstures liecību arhivēšanas metodika un iepazīta praktiskā mutvārdu vēstures arhīva darbības pieredze, izstrādāta RTA MV arhīva elektroniskās datu bāzes izveidošanas metodoloģija.
  2. Sadarbībā ar Rēzeknes politiski represēto klubu tika veikta mutvārdu vēstures ekspedīcija.
  3. Apstrādāti iepriekšējo mutvārdu ekspedīciju gaitā savākto interviju dati, veikta to šifrēšana un dublikātu izveidošana.
  4. LNA veikta mutvārdu ekspedīciju gaitā savākto interviju skenēšana.
  5. Izveidota MV avotu arhivēšanas struktūra, izstrādāti fondu apraksti un RTA mājas lapā izveidota elektroniskā datu bāze (mutvarduvesture.rta.lv), kurā ievietoti iepriekšējo gadu ekspedīciju gaitā iegūtās intervijas. Daļu no mutvārdu vēstures avotiem veido RTA vēstures materiāli (pamatā vēstures studiju absolventu un docētāju interviju fondi). Atsevišķus fondus veido intervijas ar politiski represētajām personām, dažādu cilvēku dzīvesstāsti un intervijas, kas iegūtas studentu pētniecisko darbu izstrādes gaitā.
  6. Uz savākto mutvārdu vēstures liecību pamata ir sagatavoti referāti Pleskavas Valsts universitātes vēstures fakultātes semināram (15.–17.nov., Pleskava), 9. starptautiskajai latgalistikas konferencei (30.nov.–1.dec., Rēzekne), sagatavota publikācija.
  7. Projekta realizācijas, kā arī studiju procesa, vajadzībām tika iegādāti ierakstu veikšanai nepieciešamie tehniskie līdzekļi.

    Projekta ideja būtībā ir tikai pirmais nopietnais solis RTA Mutvārdu vēstures arhīva izveidei. Arhīvs tiks gan pilnveidots, gan papildināts ar jaunām intervijām un dzīvesstāstiem, kā arī cita veida mutvārdu avotiem.

RTA zinātniskā granta dalībnieku grupaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.