Fotogrāfija kā sociālās pētniecības un dizaina metode

Piektdiena, 23. decembris, 2016
19. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību (LDS) notika seminārs un meistardarbnīca FOTOGRĀFIJA KĀ SOCIĀLĀS PĒTNIECĪBAS UN DIZAINA METODE.

Pasākums aktualizēja dizaina pētniecības nepieciešamību un bija kā starpposms darbības pētījumā, kurā tika analizēti izmēģinājuma pētījuma rezultāti – topošo dizaineru skatījums uz apkārtējās vides problēmām un to risinājuma iespējām.

Semināru atklāja LDS padomes pārstāve Andra Irbīte un iepazīstināja ar dizaina pētījumu metodoloģiju sociālajā pētniecībā un stratēģiskajā  dizainā. Vācijas vieslektors fotogrāfs Manuels Šrēders (Manuel Schroeder) demonstrēja skatījumu uz postpadomju arhitektūras paliekām caur fotomākslas prizmu. Savukārt Daugavpils Mākslas un dizaina vidusskolas „Saules skola” un Valmieras Mākslas vidusskolas pedagogi bija apkopojuši savu audzēkņu fotofiksācijas par aktuālām pilsētvides problēmām un to risinājumiem ar dizaina līdzekļiem. Tāpat arī RTA studentu veikums atklāja fotogrāfijas nozīmi vides izzināšanā.

Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūta studiju programmu „Dizains” un „Datordizains” studenti savās prezentācijās demonstrēja Daugavpils tēla veidošanas procesu, sākot no problēmu un iespēju definēšanas, ideju ģenerēšanas līdz dizaina produktu piedāvājumam.

Vācijas vieslektora fotogrāfa Manuela Šrēdera vadītajā meistardarbnīcā dalībnieki, strādājot grupās, piedāvāja idejas postpadomju arhitektūras palieku iekļaušanai laikmetīgajā vidē.

Pasākuma noslēgumā viesi iepazinās ar RTA Inženieru fakultāti un apmeklēja RTA docētāju un studentu grafikas darbu izstādi „Pēctecība” Latgales vēstniecībā „Gors”.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, RTA sadarbības partneriem par iesaistīšanos pētījuma veikšanā un semināra aktivitātēs. Lai paveiktais dod ierosmes jauniem zinātniski pētnieciskiem izaicinājumiem dizaina jomā un uz tikšanos turpmākajos semināros un konferencēs.

RTA studiju virziena „Mākslas” vadītāja, LDS padomes locekle Aina StrodeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.