Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā viesojās Polockas Valsts universitātes pārstāves

Otrdiena, 20. decembris
No 12. līdz 16. decembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātē viesojās Polockas Valsts universitātes Ekonomikas, pārvaldības un ekonomikas teorijas katedras vadītāja Dr.oec., asociētā profesore Inga Ziankova un Dr.oec., asociētā profesore Jeļena Lisičonak.

Šajā studiju gadā RTA sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievijā) ir uzsākusi īstenot kopīgu akadēmisko maģistra studiju programmu „Reģionālā plānošana un attīstība”. Programmas ietvaros ir paredzēta maģistrantu studiju mobilitāte un tiek plānots, ka jau 2017. gada februārī pirmie maģistranti no Polockas ieradīsies RTA, lai apgūtu izvēlētos studiju moduļus, savukārt RTA maģistranti uz Polockas Valsts universitāti dosies aprīlī.

Vizītes laikā tika pārrunātas ar studiju programmas praktisko īstenošanu saistītās aktualitātes, apspriestas ERASMUS+ piedāvātās iespējām un pārrunāti kopīgu konferenču un zinātnisko rakstu krājumu veidošanas jautājumi.

Polockas Valsts universitātes pārstāves izmantoja iespēju apmeklēt RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes docētāju vadītās nodarbības, tajā skaitā docētāju vadītās nodarbības ārzemju studentiem, un pārrunāja ar docētājiem studiju kursu pasniegšanas metodes. Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī RTA bibliotēka, kur pārstāvēm tika sniegta informācija par akadēmijā pieejamajām datu bāzēm un maģistrantu iespējām tās izmantot studiju programmas apguves procesā.

Daina Znotiņa, studiju programmas „Reģionālā plānošana un attīstība” direktore

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu